Al het nieuws

Stem over het eindbod Cao BP

BP heeft een eindbod gepresenteerd aan CNV Vakmensen en FNV Procesindustrie. Deze is niet uit de lucht komen vallen. In deze communicatie tekst en uitleg en het verzoek jouw stem uit te brengen.

Cao-voorstellen
Jullie hebben op het intranet van BP kennis kunnen nemen van het eindbod zoals BP dat bij de vakbonden heeft neergelegd om te komen tot een 1 jarige cao (zie bijlage). BP geeft in haar bericht de marktomstandigheden weer waaronder dit bod tot stand gekomen is. Op zich valt niet te ontkennen dat de raffinaderijsector veel last heeft gehad en nog steeds heeft van de coronacrisis. Hoewel er wel zicht is op verbetering is het niet de verwachting dat deze voor 2022 echt zal plaats vinden. In oktober 2020 heeft BP een simpele verlenging voorgesteld van de cao met geen aanpassing van de schalen. Op zich is dat standpunt van BP niet veranderd. Wel heeft men nu de gedane aanpassing voor de niet cao nu in het nieuwe cao bod verwerkt.

Loon en eenmalig
Dit betekent dat werknemers in de schaal naast de 2.9% merit stijging nu met terugwerkende kracht daar nog eens 1.35% bij krijgen. Hiermee wordt de 4.25% van de niet cao ook voor de cao toegepast. 
De werknemers op hun maximum krijgen een eenmalige uitkering van €750 uit te betalen direct na instemming door de leden. Werknemers die door de merit verhoging het maximum van hun schaal bereiken maar die daar mee geen €750 op jaarbasis vooruitgaan krijgen het verschil als eenmalige betaling uitgekeerd.
BP heeft aangegeven dat deze beweging nadrukkelijk voor één jaar is. Wij gaan er dan ook van uit dat in 2022 een “normaal” cao-traject zal plaats vinden.

Koopkrachtbehoud
BP heeft een eindbod gedaan omdat zij niet kunnen voldoen aan de wens van vakbonden voor koopkrachtbehoud voor alle werknemers in het cao gebied middels een structurele loonsverhoging (Inflatie over 2020 was 1.3%). Het is ons wel duidelijk dat nee zeggen tegen het eindbod niet vrijblijvend is. Het mandaat is internationaal gestuurd en dat gaat echt niet zo maar veranderen. De vraag is dan ook of wij in de huidige omstandigheden richting een actietraject moeten gaan want alleen een keer nee zeggen of boe roepen gaat het gegeven mandaat niet veranderen. 

Breng je stem uit
De stemming zal per bond plaats vinden. Er kunnen helaas in de gegeven omstandigheden geen ledenvergaderingen worden georganiseerd. Klik hier om meteen digtiaal jouw stem uit te brengen. Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je op internet je stem uitbrengen met dit webadres https://bit.ly/3dXkfdD  Je stem uitbrengen kan tot 28 april 2021.

Namens de onderhandelingsdelegaties CNV Vakmensen en FNV Procesindustrie,
Egbert Schellenberg, FNV Procesindustrie
Tjeerd Orie, CNV Vakmensen: t.orie@cnvvakmensen.nl 

Bijlagen:
- Communicatie BP
- Eindbod BP
- Gezamelijke Nieuwsbrief FNV en CNV 

Downloads