Stem over het akkoord Addendum SP Fibrant

De afgelopen weken heeft CNV Vakmensen met Fibrant gesproken over aanvullende afspraken in het sociaal plan. Ook is er gesproken over de merit increase 2021 en de resultaatbeloning. De afgelopen weken hebben we ook regelmatig met de ondernemingsraad gesproken.

Afspraken beloning
Jullie werkgever heeft in eerste instantie een voorstel gedaan om de toekenning van een eventuele merit increase in 2021 uit te stellen. Hierover hebben we het met werkgever gehad en hieruit is de afspraak gekomen dat, indien je nog niet aan het eind van je schaal zit, jou de merit increase in 2021 gewoon wordt toegekend. Ook heeft werkgever voorgesteld om de betaling van de resultaatbeloning over 2020 uit te stellen naar 2022. Dit vonden wij geen goed idee. We hebben afgesproken dat je wel vrijwillig kunt kiezen om de uitbetaling van de resultaatbeloning uit te stellen. Als je hiervoor kiest, dan ontvang je een “rentevergoeding” van 5 procent. De uitbetaling van de resultaatbeloning over 2020 zal dan in april 2022 plaats gaan vinden.

Addendum sociaal plan
Naar aanleiding van de aangekondigde organisatiewijzigingen eind 2020 zijn we in gesprek gegaan met jullie werkgever. Dit heeft ertoe geleid dat we een aantal afspraken hebben gemaakt als aanvulling op en/of verduidelijking van een aantal punten uit het sociaal plan. Deze afspraken zijn opgenomen in een Addendum. Dit addendum geldt dan ook gedurende de looptijd van het sociaal plan. De belangrijkste punten in het addendum zijn:

  • een plaatsingsprocedure voor iedereen die herplaatst wordt waarbij helder is waarom iemand herplaatst wordt en welke regels daarbij gelden;
  • een inwerkperiode in geval van plaatsing;
  • kosten en tijd van om,- her- en bijscholing zijn voor rekening van werkgever;
  • voor alle medewerkers die in het kader van deze reorganisatie worden herplaatst, wordt de bijbetalingsregeling uit de cao toegepast. Met de volgende belangrijke aanvulling dat alleen in deze de blijvende toeslag wordt toegepast. Dus er is geen sprake van een aflopende toeslag;
  • in geval van herplaatsing naar een functie met een ander ploegenrooster of waarvoor het rooster wordt aangepast worden de saldi verlofsparen, rekening courant, wettelijk en bovenwettelijk verlof en tijd van 1 januari 2021 in tijd gecorrigeerd voor het nieuwe rooster.
    De volledige tekst van het Addendum is in bijlage toegevoegd bij deze nieuwsbrief.

Stemmen
Aangezien het Addendum een aanvulling is op het bestaande sociaal plan, is het laatste woord aan jullie. Als lid van CNV Vakmensen mag jij nu ons laten weten wat jij van deze aanvullende afspraken vindt. Dit doe je door gebruik te maken van je stemrecht. Het uitbrengen van je stem gaat heel eenvoudig door op deze link te klikken. Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je met dit webadres http://bit.ly/3rB1NwJ op internet je stem uitbrengen. Stemmen kan tot en met vrijdag 12 februari 12:00 uur
Een akkoord van de vakbonden is onder voorbehoud dat de Ondernemingsraad een positief advies afgeeft over de voorgenomen reorganisatie.

Vragen
Heb je nog vragen, neem dan contact met mij op.

Robert Wonnink, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5186 4265 / E r.wonnink@cnvvakmensen.nl 

Downloads