Al het nieuws

Stem op het onderhandelingsresultaat Cao ProRail

In onze vorige nieuwsbrief hebben we de situatie rondom het eindbod, staking en het voorlopige onderhandelingsresultaat besproken. De Bedrijfsledengroep van CNV Vakmensen heeft afgelopen week het voorstel van de ProRail-directie om tot een onderhandelingsresultaat te komen, besproken. De BLG heeft besloten dit voorstel als onderhandelingsresultaat neutraal aan de leden voor te leggen.

Overleg Bedrijfsledengroep (BLG)
De BLG heeft grote moeite met de totstandkoming van “het voorstel om te komen tot een cao-onderhandelingsresultaat”. Dat hebben we in de vorige nieuwsbrief verwoord. De vraag was hoe we als CNV hiermee moeten omgaan en wat we onze leden adviseren.
Het eindbod, waar de meerderheid van onze leden voor had gestemd, was het vertrekpunt voor de beoordeling van het nieuwe voorstel. De BLG concludeerde dat in het nieuwe voorstel ook de afspraken staan van het eindbod. Er is sprake van een lichte verbetering in de loonparagraaf en CNV-punten, die in de onderhandelingen waren gesneuveld, zijn in het nieuwe voorstel opgenomen. De eerder stoppen met werken regeling gaat nu ook voor de consignatiediensten gelden en er komt een onderzoek naar de onvrede bij de verkeersleiding.

Neutraal
Inhoudelijk is de BLG tevreden over het nieuwe voorstel. De manier waarop het nieuwe voorstel tot stand is gekomen, verdient echter geen schoonheidsprijs.  Daarom zal het nieuwe voorstel neutraal worden voorgelegd aan de leden.

Stemming
Tot 17 mei kan er over het cao-onderhandelingsresultaat gestemd worden. Daarna weten we of de cao definitief is en ondertekend kan worden. Klik hier om meteen digitaal te stemmen. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je met dit webadres op internet je stem uitbrengen: https://bit.ly/3tx0y1X

Dank
We willen jullie nogmaals hartelijk danken voor jullie steun en het meedenken. Dat waarderen we zeer!

Namens de onderhandelingsdelegatie
Harry Smelt en Marcel Walraven, kaderleden
Jerry Piqué, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2052  / j.pique@cnvvakmensen.nl

Downloads