Al het nieuws

Stem op het onderhandelingsresultaat cao en sociaal plan Athora

We hebben goede afpraken kunnen maken voor een 3-jarige cao en sociaal plan. Doel is om rust te hebben over arbeidsvoorwaarden. Jij kunt nu over het resultaat stemmen tot 4 januari 2021.

Een mooi resultaat dat tot rust leidt op arbeidsvoorwaardenfront
Athora heeft met CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties een resultaat bereikt over jouw cao en sociaal plan. We hebben ervoor gekozen om voor wat betreft arbeidsvoorwaarden, op pensioen na, rust te brengen. Daarom is er een 3-jarige cao afgesproken met een goede loonsverhoging en mooie afspraken om jou te helpen bij jouw ontwikkeling en vitaliteit.  Het totale onderhandelingsresultaat is bijgevoegd. Wij zijn tevreden over het resultaat.
Het woord is nu aan jou. Je kunt na het lezen van deze nieuwsbrief over het totale resultaat stemmen tot 4 januari 2021. In deze nieuwsbrief gaan we in op de hoofdlijnen. 

Looptijd en loonsverhoging
De cao is voor 3 jaar afgesproken: van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023.
Per 1 januari 2021 krijg je 2,25% loonsverhoging, per 1 april 2022 2,25% en per 1 oktober 2023 2,25%. 

Inzetbaarheid en ontwikkeling: verhoging groeibudget en challenge in 2021 
Voor de duur van deze cao wordt het groeibudget verhoogd van €750,- naar €1.000,- per jaar ex BTW.  Daarnaast zal er in 2021 een ‘challenge’ uitgeschreven worden waarin medewerkers worden gevraagd hun droomopleiding te zoeken op het Athora Learning Platform. De jury, bestaande uit de drie vertegenwoordigers van de bonden die hebben onderhandeld over jouw cao, zullen een winnaar kiezen. Deze winnaar mag zich vervolgens kosteloos inschrijven voor deze droomopleiding. 

Verlof: meer verlofuren en geen buitengewoon verlof meer en onderscheid in uren 
Je krijgt er 16 verlofuren bij ( voor een fulltime dienstverband). Dat is compensatie van het afschaffen van het buitengewoon verlof. Conform de wet krijg je 144 wettelijke verlofuren, die vervallen na een half jaar dat je ze hebt opgebouwd. Daarnaast heb je dan 72 bovenwettelijke verlofuren, die vervallen 5 jaar na het jaar dat je ze hebt opgebouwd. Wat er tot nu toe staat blijft staan tot de huidige 5 jaarstermijn is verlopen. Het onderscheid gaat gelden vanaf 1 januari 2021. Het kopen van verlofuren wordt maximaal 2 keer je arbeidsduur. Je kunt jaarlijks je bovenwettelijke verlofuren verkopen. 

Verlofsparen: sparen voor jouw inzetbaarheid 
Wettelijk wordt het -fiscaal aantrekkelijk- mogelijk om je bovenwettelijk verlof te sparen voor minder werken, eerder stoppen voor je pensioen, een sabbatical of om een stap terug te doen. Per 1 januari 2022 kan je daar bij Athora gebruik van maken. 

Rouw op het werk 
Verlof bij overlijden (in familiaire kring) zal in goed overleg tussen manager en medewerker toegekend worden, al naar gelang de behoefte van de medewerker.  

PMC: op weg naar een vernieuwende cyclus 
Athora, vakorganisaties, COR en afgevaardigden vanuit Athora gaan gedurende 2021 samen onderzoeken hoe een vernieuwde PMC cyclus inclusief de daarbij behorende beloning eruit zou kunnen zien. Het streven is om een nieuwe methodiek per 1 januari 2022 in te voeren. Wat al wel is afgesproken dat per 1 januari 2021 dat de financiële voorwaarden geschrapt worden. Dat geldt ook voor de periodiek die je in april 2021 krijgt over het jaar 2020. 

Onderschrijven werkcode: vaste en flexmedewerkers zoveel als mogelijk gelijk behandeld 
Vanuit de financiële sector en vakorganisaties is er in 2019 een werkcode flexkrachten opgesteld.  Doel ervan is om vaste en flexmedewerkers zoveel als mogelijk gelijk te behandelen. Athora onderschrijft die doelstelling. 

Werkgeluk en werkdruk blijven de aandacht houden 
CNV Vakmensen zal alert blijven op hoe het staat met werkgeluk en werkdruk. Er is afgesproken dat we dat blijven monitoren. 

Sociaal Plan Athora is het huidige sociaal plan 
Het huidige sociaal plan wordt verlengd tot 31 december 2023.

Pensioen 
Vanaf januari 2021 zal er op structurele basis overleg zijn tussen Athora, vakorganisaties en COR. Gezamenlijk zal er onderzocht worden hoe de pensioenregeling er in 2022 uit zal komen te zien. Daarbij houden we rekening met het pensioenakkoord. De huidige pensioenregeling blijft nog voor 2021 gelden. 

Het woord is aan jou: jij mag stemmen 
We leggen het resultaat met een tevreden gevoel aan je voor. Er zit perspectief in en het geeft rust voor de komende 3 jaar. Alleen de pensioenregeling vormt daar een uitzondering op. Jij mag tot 4 januari 2021 stemmen met deze link. Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je met dit webadres op internet je stem uitbrengen: http://bit.ly/3aiCoCC

Ike Wiersinga, 
onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
Werkzaam van dinsdag tot en met vrijdag

 

Downloads