Al het nieuws

Stem nu over onderhandelingsresultaat MITT-cao

Op vrijdag 14 juni hebben de cao-delegaties van de werkgevers en de vakbonden weer met elkaar aan tafel gezeten in een poging om tot een nieuwe cao te komen.

Na de landelijke bijeenkomsten in maart met de vakbondsleden en de achterbanraadpleging van de werkgevers zagen wij voldoende openingen om met elkaar in gesprek te gaan. Tot onze verrassing zijn wij tot een onderhandelingsresultaat gekomen dat wij nu aan jullie willen voorleggen. Nu is het woord aan jullie als lid van CNV Vakmensen. Ben je vóór of tegen? Laat uiterlijk vrijdag 5 juli aan ons weten wat jij van het resultaat vindt.

                                                        KLIK HIER OM TE STEMMEN

Je kunt je stem ook aan mij mailen n.engmann-vaneijbergen@cnvvakmensen.nl
Vermeld daarbij je naam, lidnummer en postcode en huisnummer.

Onderhandelingsresultaat
Zoals jullie weten konden wij het begin dit jaar niet eens worden over onder andere het loonbod, looptijd, PKB (persoonlijk keuze budget) en de nieuwe matrix voor de ploegentoeslagen.

Positief is dat 2 voor ons belangrijke zaken voorlopig van tafel zijn.

  • Allereerst is dat het PKB. Wij willen best meewerken aan een systeem dat zorgt voor duurzame inzetbaarheid van werknemers maar dan moeten de werkgevers ook bereid zijn om een bijdrage te doen die zoden aan de dijk zet en niet een sigaar uit eigen doos geven. Werkgevers hebben aangegeven dit voorstel te laten vallen.
  • Daarnaast is ook de invoering van de nieuwe matrix voor de ploegentoeslagen voorlopig van de baan. Er kon geen structurele oplossing worden geboden voor de achteruitgang die eventueel in de 2 ploegenroostertoeslag zou plaatsvinden. De uitleg van deze methodiek vergt ook een verdere uitwerking en uitleg bij werkgevers.

Wat houden wij dan over?
Een looptijd van 15 maanden van 1 januari 2019 tot 1 april 2020.
3% structurele loonsverhoging op de salaristabellen en de feitelijke salarissen per 1 juli 2019 en daarna op 1 januari 2020.
1,25% op de salaristabellen en de feitelijke salarissen. In totaal 4,25% structureel loon.
Om de eerste 6 maanden van 2019 te compenseren wordt er in augustus 2019 een éénmalige uitkering gegeven van 0,5% die eventueel naar keuze van de werkgever ook omgezet kan worden in 1 extra verlofdag.
De RAM-uitkering wordt voor degenen die daar altijd aan hebben meegedaan ook uitbetaald over 2019. Deze uitkering bedraagt 1,4% en wordt in twee termijnen van elk 0,7% uitbetaald.

Kijk voor de overige afspraken in het bijgevoegde resultaat.

Nicole Engmann-van Eijbergen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 89
E: n.engmann-vaneijbergen@cnvvakmensen.nl

Downloads