Al het nieuws

Stem: cao-verzekeringsbedrijf

In de vorige nieuwsbrief ben je geïnformeerd over de het bereikte principeakkoord voor een nieuwe cao-Verzekeringsbedrijf vanaf 2021. De tekst van het principeakkoord is nu te lezen in de bijlage. Jij mag hierover je mening geven door het uitbrengen van jouw stem.
Hieronder kort enkele hoofdlijnen uit het principeakkoord, de gehele tekst staat in de bijlage.
  • Looptijd: kalenderjaar 2021.
  • Structurele loonstijging: 1,5% per 1-2-2021 en 0,75% per 1-7-2021.
  • De kaderafspraken rondom Tijd- en Plaats Onafhankelijk Werken (TPOW) worden verder uitgebreid.
  • Per 1-1-2022 komt er een vergewisbepaling in de cao waardoor uitzendkrachten conform de cao worden beloond.
  • De carrière-switchregeling die per 1-1-2021 zou worden geïntroduceerd wordt een jaar opgeschoven.
  • De vitaliteitsregeling wordt redactioneel aangepast waardoor het doel gezond en duurzaam werken meer wordt benadrukt.
  • Per 1-1-2021 mag de werkgever 3x het AOW-bedrag vrijgesteld van RVU-heffing verstrekken aan medewerkers die eerder uit dienst treden. Deze optie komt vanuit het nationale pensioenakkoord. Door afspraken te maken in de cao, kunnen ook medewerkers onder de cao-verzekeringsbedrijf hiervan gebruik maken en de keuze maken om eerder te stoppen met werken. De regeling is tijdelijk en wordt geëvalueerd in 2021 om te zien of hij zijn doel beantwoordt, werkbaar is en qua kosten draagbaar.
  • Er komt een studie naar de individuele leerrekening.
  • Het individuele budget voor Duurzame Inzetbaarheid van € 750,- was tijdelijk en blijft nu een structuele jaarlijkse afspraak.
Heb je vragen naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat, neem dan per mail contact op. Dan zal ik je vraag beantwoorden en kan jij deze informatie ook meenemen in je stemkeuze.

Stemmen
Uiteraard ben jij uiteindelijke aan zet. Het gaat om jouw arbeidsvoorwaarden. Klik hier om meteen naar de digitale stemming te gaan. Je hebt tot en met 3 januari 2021 de mogelijkheid om je stem uit te brengen.
Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je met dit webadres op internet je stem uitbrengen: https://www.cnvvakmensen.nl/caos/verzekeraars/cao-algemene-verzekeraars

Contact en vragen
Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, je werk of het lidmaatschap? Neem dan contact met mij op via: t.westerink@cnvvakmensen.nl

Tot slot wens ik je fijne feestdagen en een goed 2021.

Tamara Westerink
bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5120 2991
E. t.westerink@cnvvakmensen.nl

Downloads