Al het nieuws

Stem: CAO Allnex, nu met de juiste bijlagen

Ik heb bij de vorige nieuwsbrief verkeerde bijlagen toegevoegd. Mijn excuses daarvoor en dank aan de leden die het hebben opgemerkt en gemeld. Hierbij nogmaals de nieuwsbrief met juiste bijlagen. Met vriendelijke groet Corina Hensen beginnend bestuurder (meelopend met Peter Vlaming)


Vorige dinsdag 13 oktober hebben de vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao bij Allnex en voor een nieuwe pensioenregeling.

Impact Covid-19 op cao onderhandelingen

Door Covid-19 hebben de cao onderhandelingen lange tijd stil gelegen en zijn we uiteindelijk 6 oktober gestart en na 2 onderhandelingsronden is dit het resultaat. Gezien de ontwikkelingen van een 2e lockdown waar we nu in zitten hebben we slechts een loonafspraak kunnen maken, wel met afspraken dat tijdens een volgend cao overleg ook weer naar andere zaken gekeken gaat worden.

Covid-19 heeft impact op alle bedrijven, bij sommige positief, bij andere negatief. Daar met elkaar open en eerlijk naar kijken, niet wetende wat de impact in de toekomst zal zijn, heeft uiteindelijk geleid tot het volgende onderhandelingsresultaat.

In het onderhandelingsresultaat wordt het volgende afgesproken:

  • Looptijd 18 maanden, van 1 januari 2020 t/m 30 juni 2021
  • Loonsverhoging:
    • Een structurele verhoging van 2,5% met ingang van 1 januari 2020;
    • Een structurele verhoging van 1,0% met ingang van 1 januari 2021.

Pensioen Allnex

  • De sociale partners hebben het advies van de Pensioenraad overgenomen en besloten de pensioenregeling per 1 januari 2021 wederom bij Nationale-Nederlanden onder te brengen.

In de bijlage zijn beide onderhandelingsresultaten van Allnex en de bonden toegevoegd. 

Maximaal haalbare resultaat

Gezien de omstandigheden was dit het maximaal haalbare resultaat om tot een resultaat te komen. En in het licht van deze omstandigheden is CNV Vakmensen positief dat het toch gelukt is om tot dit resultaat te komen. Nu is het woord aan de leden.

Wat vind jij? Breng je stem uit?

Wil je dat deze afspraken worden omgezet in de cao, stem dan via de link die je in je mail vindt. Stemmen kan tot en met 31 oktober.

Geen ledenvergadering, wel vragen?

Normaal houdt CNV Vakmensen altijd een ledenvergadering om leden voor te lichten over het resultaat en alle vragen te beantwoorden. Door Covid-19 is een ledenvergadering nu niet mogelijk. Wil je toch een toelichting of een vraag stellen? Schroom dan niet om contact met een van ons op te nemen. Je kunt Pierre rechtstreeks benaderen of mailen naar onderstaand adres.

Mede namens

Peter Passier, kaderlid CNV Vakmensen
Pierre Verdult, kaderlid CNV Vakmensen

Peter Vlaming, bestuurder CNV Vakmensen
E: p.vlaming@cnvvakmensen.nl