Al het nieuws

Start onderhandelingen Vivat-cao: jij bent nu aan zet

Na de medewerkerssessies gedurende de zomer, starten in het najaar de cao-onderhandelingen. Graag willen wij van jou weten wat de inzet van CNV Vakmensen moet zijn. Vul de enquête in!

Medewerkerssessies: goede discussies
Vivat, CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties hebben gedurende de zomer een aantal medewerkerssessies gehouden. Tijdens die sessies is er gediscussieerd over werkgeluk, waardering, tijd, thuiswerken en inzetbaarheid. Medewerkers hopen dat er de komende tijd wat meer rust in de organisatie zal zijn. Waardering op allerlei manieren vanuit de organisatie is daarbij belangrijk. Wat opviel is dat er nog meer relatief weinig mensen gebruikmaken van het groeibudget dat toch al een tijdje in de cao staat.
Doel van dit budget is dat je aan de slag kunt gaan met een opleiding die niet functie-gerelateerd is, maar goed is voor jouw verdere ontwikkeling. Ook is er gesproken over een langjarige of een kortjarige cao en wat dat dan betekent voor de dossiers Pensioen, Pmc en Loonsverhoging. Voor nu is de huidgie pensioenregeling ook voor 2021 nog van toepassing. Duidelijk is dat wij sowieso hierover moeten gaan praten. Al was het maar over wat het pensioenakkoord betekent voor het Vivat-pensioen.

Jij bent nu aan zet: vul de enquête in
Graag willen wij van jou weten wat jij in de komende Vivat-cao geregeld wilt hebben. Natuurlijk stellen wij vragen over de loonsverhoging. Daarnaast willen wij van jou weten of je denkt dat de coronacrisis effect heeft op de manier van werken in de toekomst en het cao-proces in het algemeen. Wat betekent het bijvoorbeeld voor tijd? En kan het CNV-item van minder uren per week werken om meer tijd voor andere zaken te hebben, hierbij helpen? Ook is het belangrijk om te weten of je werkdruk ervaart en wat jou gelukkig in het werk maakt.
Hoe voel jij je gewaardeerd? Als we dat weten, kunnen we ook naar oplossingen zoeken.
Wat in ieder geval ook van betekenis is voor de inzet van de cao is de vraag of het groeibudget, zoals dat nu in de cao staat, al dan niet werkt.
We stellen nu nog geen vragen over pensioen. De inschatting is dat dit de komende tijd wel gaat gebeuren.

Klik op deze link om meteen in de digitale enquête te komen.
Krijg je de nieuwsbrief per post omdat we geen mailadres van je hebben, dan kun je met deze link op internet de enquête invullen: https://bit.ly/3iN857Z  Je hebt tot 18 september 2020 de tijd om deze in te vullen.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga, bestuurder CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl / M 06 2350 0986