Stand van zaken Sociaal Plan/CAO/Pensioen

Vandaag vond er een ingelast overleg plaats met de werkgeversdelegatie van NEG. Dit overleg was het vervolg op het overleg van 8 januari jl.
Op 8 januari jl. is er tussen CAO partijen gesproken over de financiele ruimte vanuit Japan. Die ruimte bleek er op het gebied van het Sociaal Plan nog te zijn als het gaat om vergoedingen voor trajecten van werk naar werk en een nog nader vast te stellen vrijwillig vertrekregeling. Op pensioengebied zou er door NEG nog eens gekeken worden naar verhoging van het premie-opbouwbudget. Op CAO gebied was er geen ruimte. 

Tijdens het overleg is nogmaals door mij en door FNV aangegeven dat dit te weinig ruimte is. Teun Bakker zegde toe wederom met Japan te zullen spreken. Vandaag liet hij weten wat daar was uitgekomen. Helaas bleek er op CAO gebied nog steeds niets extra's mogelijk. Dat betekent dat NEG verslechteringen wenst door te voeren. Daar kunnen wij niet mee instemmen. Het gevolg is nu dat we er niet zijn uitgekomen en dat NEG ons twee eindboden gaat voorleggen wat betreft het Sociaal Plan en de nieuwe pensioenregeling. Deze twee eindboden ontvang ik morgen aan het einde van de middag in de mail en zal ik jullie woensdag voorleggen met daarbij de mogelijkheid je stem te geven. Wat de CAO betreft zijn we er nog niet uit met elkaar. Woensdag zien jullie het eindbod Pensioen en Sociaal Plan in jullie mail.

Het leek mij wijs jullie hier alvast over in te lichten. Woensdag meer.

Met vriendelijke groet,
Loes Dreschler
Bestuurder CNV Vakmensen