Stand van zaken Sociaal plan Rhenania

Deze week is er twee keer overleg geweest met het management van Rhenania en de PVT.

Het overleg zal volgende week worden voortgezet. Verwacht wordt dat het management volgende week een concept-sociaal plan zal afgeven.
Zodra deze is ontvangen, zal er een ledenvergadering worden gepland.

Ik hou je op de hoogte.

Arthur Bot,
bestuurder CNV Vakmensen

E a.bot@cnvvakmensen.nl
M 06 2044 5190