Al het nieuws

Stand van zaken overleg Goodix management

In de afgelopen periode hebben wij drie keer gesproken met jouw werkgever. In deze gesprekken ging het over:
  • Het opstarten van een ondernemingsraad.
  • Het creëren van een eigen pakket arbeidsvoorwaarden (Cao en Rav’s *).
  • Hoe kunnen we dit procesmatig handen en voeten geven.
  • Wat zijn hiervan de consequenties.
Conform de Wet op de Ondernemingsraden moet elke onderneming in Nederland met meer dan 50 werknemers een Ondernemingsraad of OR hebben. De OR is een zelfstandig bestuur of Raad, waarbij het bedrijf of het management in voorkomende gevallen advies of zelfs instemming moet vragen. De OR kan zelf ook initiatief nemen in het geval daar aanleiding voor is. Dat betekent dat er kandidaten nodig zijn die, naast hun werk, tijd en energie willen vrijmaken voor het nodige werk dat je als lid van de OR hebt. Natuurlijk is het zo dat wij de OR full support zullen geven in de vorm van ‘raad en daad’. Uiteindelijk zal de OR het wel zelf moeten doen natuurlijk. Het opstarten van een cao en het updaten van alle Rav’s die je beiden hebt meegekregen vanuit NXP is iets waar eveneens nogal waar een en ander aan vast zit. Willen we een eigen cao of gaan we een andere cao volgen in de wetenschap dat onderhandelingen voor een grote of een kleine onderneming/sector, net zoveel tijd vragen.

Eerder heeft het Goodix management ervoor gekozen om nieuwe werknemers een eigen contract te geven, waar wij zeker geen voorstander van zijn. Verschillen in arbeidsvoorwaarden voor werknemers die hetzelfde werk doen zorgt op termijn voor frustraties die in niemands belang zijn.

Inmiddels heeft het management aangeven concreet aan de slag te willen om een cao voor iedereen te maken. Na de zomervakanties zullen wij daarom een werknemers/ledenmeeting houden waarin iedereen welkom is, maar waarbij uiteindelijk alleen de leden bij meerderheid van stemmen beslissen. Loonsverhoging, lti’s, denkbare werktijdregelingen, het zal allemaal aan de orde komen.

Na de zomer gaan wij dus verder met als eerste stap het raadplegen van onze leden en wel op 16 september om 12.00 uur. Je kan deze datum dus alvast reserveren in je agenda.

Voor nu mooie zomer gewenst.

Arthur Bot
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20445190
E: a.bot@cnvvakmensen.nl

*) Regeling Arbeidsvoorwaarden