Al het nieuws

Stand van zaken KLM-Cao: Wat vindt CNV Vakmensen ?

Zaterdagnacht is door KLM een eindbod gedaan ten aanzien van het cao-overleg. Wij vonden het daarom tijd voor reflectie. Op inhoud en op hoe nu verder. Bijgaand een uitgebreide update vanuit het CNV: Informeer jezelf!
 • Wat is de huidige stand van zaken qua inhoud?

Het is goed om op te sommen wat er op inhoud is voorgesteld door KLM aan belangrijkste punten voor de grondmedewerkers. CNV waardeert deze punten als positief. KLM heeft aangegeven dat over deze onderwerpen verder gesproken kan worden. Dit is geen eindbod. Echter, het is “wishfull thinking” dat er na een volle week onderhandelen nog enorme verbeteringen naast wat hieronder staat afgesproken kunnen worden. Verbeterpunten zijn onder meer:

 • Uitbreiden van maatregelen die gaan over duurzame inzetbaarheid: 80% werken, 90% loon, 100% pensioenopbouw, nu ook vijf jaar voor pensionering !
 • Voor medewerkers die nachtdiensten of supervroege diensten lopen wordt de werkweek verkort, doordat de Extra Rust factor (ER) wordt opgehoogd. Dat betekent meer KV (KLM-verlof) en dus een iets kortere werkweek voor de vele KLM'ers in ploegendiensten. Mooi!

 • Omzetten van de variabele beloning voor MSG 1-3, zowel het individuele variabele inkomen van 0-8% als het collectieve resultaat 0-4%, naar een vaste eindejaarsuitkering van 8,3%
 • Vastzetten van de salarisstijging voor MSG 1-3 op 3,5%, waardoor een salarisstap niet meer afhankelijk is van de jaarlijkse beoordeling
 • Een pilot bij Ground Services (wellicht passage) met het invoeren van twee jokerdagen, zodat de medewerker een grotere kans heeft om vrij te zijn op een losse vrije dag naar keuze

 • Verhogen van de Part 66 vergoeding bij E&M
 • Toekennen van een technische autorisatie- en expertisevergoeding (E&M)

CNV Vakmensen houdt van transparantie en zorgvuldige voorlichting. Daarom vind je bij deze info ook het volledige integrale voorstel van KLM als bijlage.

 • Hoe staat het met de verslechteringen die KLM voorstelde (EVD-Dag en Bijlage 15)?

CNV Vakmensen had tot en met vrijdag een ultimatum in de achterzak dat met een druk op de verzendknop verzonden kon worden. Daarin eisten we dat het schrappen van bijlage 15 (de overtolligheidsregeling) en de EVD-dag van tafel ging, in combinatie met een beter loonbod, want we waren wel klaar met de versoberingsagenda van de laatste jaren. Dat is gelukt en dat was voor ons reden om ons ultimatum aan KLM uiteindelijk niet de deur uit te doen. KLM deed die concessie pas na vijf dagen onderhandelen ter elfder ure en heeft ook de maanden daarvoor volgehouden dat dit persé moest worden doorgevoerd om tot een cao te komen.

Daarnaast geeft KLM een hernieuwde werkgelegenheidsafspraak af voor de looptijd van de komende cao (tot en met februari 2022) waarbij “gedurende de looptijd van deze cao er geen gedwongen ontslag plaatsvindt op bedrijfseconomische gronden, zolang de instrumenten die hiervoor worden ingezet, zijnde de maximale inzet van interne en externe mobiliteiten professionele begeleiding, toereikend zijn.”

Wat KLM hier nu precies mee bedoeld is wat ons betreft onderwerp van nader cao-gesprek. Wat ons betreft zijn die instrumenten om te komen van werk naar werk voor bijna iedereen toereikend. En anders is bij overtolligheid de qua hoogte van de ontslagvergoeding in vergelijking met vrijwel alle andere bedrijven in Nederland erg goede bijlage 15 van toepassing.

 • Wat is de huidige stand van zaken qua loon ?

KLM heeft een eindbod gedaan op loon. Omdat het een eindbod is, is dat niet meer aan te passen. Tenzij KLM het eindbod intrekt, wat vreemd zou zijn, want een eindbod is in de onderhandelingswereld iets wat je niet meer intrekt, maar je ook niet meer wijzigt.

Om het ingewikkelder te maken, dat eindbod kent twee varianten. Eentje zonder soberdere winstdelingsregeling (7% in 33 maanden, optie 1) en eentje met soberdere winstdelingsregeling (8,5% in 33 maanden, optie 2).

Doordat KLM de verhoging opknipt in maar liefst zeven stappen verdunt je extra salaris tijdens de cao-looptijd wel aanzienlijk. Na afloop van de cao-looptijd (28-2-2022) heb je echter door die vele stappen (1,01 x 1,01 is meer dan 1 x 1,02) wel een hoger loon in je loonzakje dan wanneer niet in vele stappen de lonen worden verhoogd, maar in een beperkt aantal stappen.

Op basis van de theoretische aanname dat de winstmarge van de laatste tien jaar ook de winstmarge is van de komende tien jaar dalen - als er wordt ingestapt op optie 2 met een versoberde Winstdelingsregeling van KLM - de loonkosten voor KLM met 0,75%.  Daar staat tegenover dat de structurele  loonsverhoging op jaarbasis toeneemt, van 12/33 x 7% (2,55%) naar 12/33 x 8,5% (3,09%), maar die stijging (0,55% per jaar) is dus minder dan de daling van 0,75% per jaar aan loonkosten voor KLM.

Dat lijkt een beperkt verschil ten faveure van de optie zonder versobering van de winstdeling, optie 1. Echter, je pensioenopbouw, vakantiegeld, onregelmatigheidstoeslag en eindejaarsuitkering worden wel verhoogd met de 1,5% hogere loonsverhoging in 33 maanden bij optie 2 en niet bij optie 1. Daarmee wordt dat kleine gat overbrugd.

Optie 2 (meer structureel loon, minder winstdeling), is dan ook niet bij voorbaat onaantrekkelijker dan optie 1. Komt bij dat de komende jaren de economie naar verwachting eerder naar beneden dan naar boven kantelt, wat de winstdeling geen goed zal doen. Jullie moeten echter ook weten dat de bonden bij cabine en cockpit tegen optie 2 zijn en als we hier voor kiezen, het vliegende personeel dus niet alleen (vaak) qua bedrag, maar ook qua percentage van het salaris een betere winstdelingsregeling zal hebben dan jullie. In ruil daarvoor krijgt het grondpersoneel wel een structureel hoger percentage loonsverhoging dit keer dan cockpit en cabine. Wij zullen dan ook zorgvuldig moeten bespreken met KLM wat onze voorkeur heeft. En zijn benieuwd naar jullie voorkeur!

Koopkracht
Als je kijkt naar de meest recente inflatievoorspellingen dan voorspelt het CPB voor 2019 2,5% inflatie en voor 2020 1,6%, in totaal 4,1%. KLM biedt (als we niet de Winstdelingsregeling versoberen) over deze twee jaren 4,5% loonsverhoging (5% als we dat wel doen) en in de vorige cao is voor dekking van de eerste 5 maanden het salaris al met 1,5% verhoogd. Bij elkaar opgeteld biedt en gaf KLM over 2019 en 2020 dus 6% loonsverhoging bij een (verwachte) inflatie van 4,5%.

De betreurenswaardige trend van dalende koopkracht voor de KLM’er lijkt dus een halt toegeroepen. Overigens wordt over de periode van januari 2021 tot en met februari 2022 nog 2,5% voor de laatste 14 maanden van de cao geboden. Het is koffiedik kijken om te voorspellen of dat de inflatie compenseert, maar de inflatie lag de afgelopen 16 jaar in meer dan 85% van de gevallen onder dat niveau.

 • Hoe kijkt CNV naar het vervolg?

Vrijdag 20 september bespreekt CNV met (kader)leden, onze ogen en oren op de werkvloer, hoe wij verder gaan op basis van wat er nu ligt. Onze onderhandelingsdelegatie vond het te goed om ons verder voor te bereiden op acties, al zijn we ons ervan bewust dat iedereen zijn eigen afweging maakt. Voor ons was leidend dat zicht op een cao zonder verslechteringen, met inhoudelijke verbeteringen en een loonbod dat je koopkracht (licht) verbetert, eerder aanknopingspunten biedt tot een vervolggesprek dan tot verdere acties met schade aan de winst en voor de passagiers.

Wij hebben als CNV acties altijd gezien als laatste redmiddel om verslechteringen te voorkomen. Dat punt hadden we op een haar na genaderd. Maar toen KLM bewoog en verslechteringen introk en een loonbod deed waar je koopkracht door verbetert, hebben we gemeend dat laatste redmiddel voor nu niet in te zetten. Uiteindelijk hebben we een verantwoordelijkheid voor iedereen die te maken heeft met KLM. Het is daarbij zoeken naar de juiste balans tussen medewerkersbelang, klantenbelang en bedrijfsbelang en wij denken vooralsnog dat die na zaterdagnacht gevonden moet worden in verder werken aan een akkoord in overleg met KLM.

Natuurlijk wordt daar in onze achterban niet unaniem hetzelfde over gedacht (gelukkig maar, we zijn een democratische vereniging). Dat respecteren en begrijpen we, gezien het vrij bescheiden en erg opgeknipte eindbod op loon. Maar wij denken met onze lijn (nu eerst overleg en reflectie en ook onder ogen zien wat we wel hebben bereikt!) de lijn van de meerderheid van de CNV-achterban te pakken te hebben. Wij hopen dat KLM’ers met begrip en respect voor elkaar deze moeilijke periode kunnen overbruggen. Wij zijn beschikbaar om mee te bouwen aan een goed eindresultaat dat kan rekenen op steun van zoveel mogelijk KLM'ers.

Vragen/opmerkingen

Voor vragen op opmerkingen over deze info, neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl en 06-20471892.

Het zijn spannende tijden bij KLM. Wil je lid worden om het CNV-geluid aan de cao-tafel te steunen ? Dat kan via https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden

 

Downloads