Al het nieuws

Stand van zaken gesprekken VDL Nedcar

Afgelopen week heeft CNV Vakmensen samen met de andere vakbonden wederom met VDL Nedcar gesproken over de gevolgen van de voorgenomen ontslagen. Ook is er een gesprek geweest met de ondernemingsraad. In deze laatste nieuwsbrief van dit jaar informeren we jullie over de laatste stand van zaken.


Wisseling bestuurder
Voordat ik inhoudelijk in ga op de gesprekken die we de afgelopen week met VDL Nedcar hebben gehad, stel ik me zelf eerst aan jullie voor. Zoals mijn collega Ron Smeets in zijn laatste nieuwsbrief al aan gaf, zal ik hem bij VDL Nedcar gaan opvolgen. Sinds afgelopen vrijdag geniet hij van zijn pensioen. Mijn naam is Robert Wonnink, 48 jaar en woonachtig in Doesburg. Sinds 2015 ben ik werkzaam voor CNV. Eerst bij CNV Dienstenbond en sinds 2016 voor CNV Vakmensen. Naast VDL Nedcar ben ik betrokken bij onder andere Rabobank, Obvion, Uitgeverijbedrijf en Zorgverzekeraars. Vanuit het kantoor in Sittard ben ik ook bij een aantal metaalbedrijven betrokken, naast VDL Nedcar ben ik ook betrokken bij VDL Groep, DAF Trucks en Neways.

Plan “Uitbreiding VDL Nedcar” vastgesteld
Afgelopen vrijdag toen we met VDL Nedcar in gesprek waren, kwam het bericht binnen dat de Provinciale Staten het Provinciaal inpassingsplan “Uitbreiding VDL Nedcar” heeft vastgesteld. Met het vastgestelde plan worden de fabrieksuitbreiding van VDL Nedcar en de aanpassingen aan de infrastructuur planologisch, juridisch en financieel mogelijk gemaakt. Dit is natuurlijk positief nieuws voor de toekomst van VDL Nedcar. In oktober 2022 vindt nog een definitieve ‘go-no go’ afweging plaats over de aanleg van de randweg.

Adviestraject OR
Op 2 december heeft de ondernemingsraad de adviesaanvraag omtrent de organisatiekrimp in januari 2021 ontvangen en in behandeling genomen. Afgelopen donderdag heeft CNV Vakmensen samen met FNV een gesprek gehad met de ondernemingsraad. Bij dit gesprek was ook de externe adviseur van de ondernemingsraad aanwezig. De ondernemingsraad zal bij de behandeling van de adviesaanvraag stilstaan bij de nut en noodzaak. Er is in de traject nauw contact met de ondernemingsraad. Wij hebben afgesproken om parallel met de ondernemingsraad op te trekken. Oftewel, zolang de ondernemingsraad geen duidelijk beeld heeft van de nut en noodzaak, waardoor zij geen oordeel en besluit kunnen nemen, kunnen wij niet precies afspraken maken over de inhoud van een sociaal plan.

Sociaal plan
Afgelopen vrijdag hebben we met VDL Nedcar gesproken over een sociaal plan en de vrijwillige vertrekregeling. Als vakbonden zijn we een voorstander dat de vrijwillige vertrekregeling onderdeel is van een sociaal plan. Daarnaast zouden we graag een sociaal plan willen afsluiten met een langere looptijd. Dit geeft rust op de werkvloer, er hoeft niet telkens met de vakbonden overlegd te worden over de invulling van een sociaal plan. Over de invulling van de vrijwillige vertrekregeling moet VDL Nedcar intern nog verder afstemmen. Hierdoor konden we afgelopen vrijdag niet verder praten over de invulling van een vrijwillige vertrekregeling. De komende tijd gaan we ook verder praten over de overige onderdelen die in het sociaal plan opgenomen moeten gaan worden.

Vrijwillig vertrek
Als je nu al in gesprek bent met VDL Nedcar om via een vrijwillige vertrekregeling te vertrekken bij VDL Nedcar, dan adviseren we je om de vaststellingsovereenkomst niet zondermeer te ondertekenen. Laat de vaststellingsovereenkomst eerst controleren door een jurist. Als lid van CNV Vakmensen kun je de vaststellingsovereenkomst laten controleren door een jurist van de vakbond.

Voortgang overleg
Voor nu is voor velen het kerstreces begonnen. Even vrij en je niet bezighouden met je werk. Hoewel dit de tijd van het jaar is om die samen met familie en vrienden door te brengen, is dat dit jaar totaal anders. Toch wens ik jullie van deze kant in deze onzekere tijd een fijn kerstfeest toe. Op maandag 4 januari vervolgen we onze gesprekken met VDL Nedcar.

De community ‘Je Achterban’ voor VDL Nedcar
CNV Vakmensen heeft voor alle medewerkers bij VDL Nedcar een eigen community: www.jeachterban.nl/vdl-nedcar. Reageren op deze nieuwsbrief? Vragen, opmerkingen en of reageren op anderen? Dat kan op ‘Je Achterban’.

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!
CNV Vakmensen, samen maken wij het verschil, al 125 jaar.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5186 4265
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl