Stand van zaken cao Enitor Primo

In de afgelopen weken hebben wij met directie en John Dollenkamp van AWVN gesprekken gevoerd over de tekst van de laatst afgesloten cao.
De gesprekken zijn in een goede sfeer verlopen. Het lijkt er op dat we het eens zijn over de tekst. Over een laatste punt zijn wij nog in gesprek. We hebben er vertrouwen in dat we het op korte termijn met elkaar eens zijn.

Wij hebben verder aangegeven alvast vooruit te willen kijken naar de gesprekken over de nieuwe cao. Wij hebben de directie gevraagd hoe en wanneer we daarover verder gaan. We hebben aangegeven graag bij jullie in het bedrijf te willen komen om met jullie over jullie wensen te spreken. We verwachten op korte termijn een reactie te ontvangen van jullie werkgever of dat kan.

Kortom, de laatste afspraken over de tekst van de laatste cao zijn bijna rond. Daarna willen we in gesprek over de nieuwe cao. We hopen hier in april 2021 mee te starten.

Wij houden jullie op de hoogte. 

Mede namens Jan Kampherbeek, bestuurder,  j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl.

Tristan Westra
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 4845 6854
E. t.westra@cnvvakmensen.nl