Stand van zaken Brush HMA

Nu 2019 goed en wel op gang is, hebben wij jullie voor te bereiden op de tweede tranche van de aanzeggingen. De directie van Brush heeft ons meegedeeld dat deze in week 4 op 21 januari zullen plaatsvinden.

In deze nieuwsbrief zetten wij op een rijtje wat je kunt verwachten en wat je kunt doen als het zo ver is.

Aanzeggingen
De uitvoering van de reorganisatie zal, zoals bekend, in fases worden uitgevoerd.
Wel hebben alle betrokkenen in de week van 20 augustus 2018 te horen gekregen of zij boventallig zijn en of zij direct of op een later moment formeel aangezegd zullen worden. Na de eerste aanzeggingen in augustus is het nu dus tijd voor de tweede groep mensen.

De aanzegging gebeurt tijdens een individueel gesprek. Je mag iemand meenemen tijdens dat gesprek. Onze kaderleden zijn hiervoor beschikbaar, je hoeft het alleen maar iemand van hen te vragen. Wij adviseren iedereen van deze service gebruik te maken. In de bijlage van deze brief tref je een lijstje met namen aan van de mensen die je mee kunt vragen.

Voor de volledige tekst van de nieuwsbrief verwijs ik jullie naar de bijlage.

Piet Verburg
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl

Downloads