Al het nieuws

Stakingsoproep Pensioen 18 maart 2019

We roepen werknemers op om maandag 18 maart 2019 het werk neer te leggen voor een goed toekomstbestendig pensioenstelsel in Nederland./There is still no movement to be found in the Dutch government to achieve a good pension system! Employees have a direct interest in concluding a pension agreement.
Meer informatie kunt u lezen in onze bijgaande stakingsoproep in het Nederlands / You can read more information in our accompanying strike call in English.

CNV Vakmensen
Arjan Huizinga, bestuurder
T. 06 51 60 2032
E pensioen@cnvvakmensen.nl

Downloads