Al het nieuws

Staking nodig voor goede cao Nestlé

Nestlé en de vakbonden CNV Vakmensen en FNV hebben nog geen akkoord kunnen bereiken over nieuwe cao’s voor Nestlé. Ondanks een actie in Nunspeet en een succesvolle protestactie in Amstelveen is dit niet gelukt. Een staking lijkt dan ook onvermijdelijk en die gaat donderdag 4 juli plaatsvinden.

Nestlé en de vakbonden hebben na 6 keer onderhandelen geen akkoord bereikt over de cao’s. Een eindbod is door de leden afgewezen en op het door de vakbonden gesteld ultimatum is Nestlé tot op heden niet ingegaan. Er lijken meer acties nodig.

Actie in Amstelveen geslaagd
Donderdag 27 juni is er een delegatie van 40 mensen afgereisd uit Nunspeet om mee te doen aan de demonstratieve actie bij het hoofdkantoor van Nestlé in Amstelveen voor een goede cao. Op deze actie is de directie van Nestlé door jullie collega’s opgeroepen om tegemoet te komen aan de eisen van de bonden. Twee leden van de vakbonden hebben zelfs nog persoonlijk gevraagd waarom Nestlé vasthoud aan hun eindbod. Ten slotte is het signaal afgegeven dat wanneer Nestlé niets doet, stakingen onvermijdelijk zijn.

De reactie van Nestlé was niet hoopgevend. Ze zeiden dat ze het respecteerden dat de actievoerders er waren maar deden geen enkele concrete toezegging. Zelfs toen er geroepen werd dat de onderhandelaars van de bonden hier waren om een cao af te spreken werd hier niet op in gegaan. Er werd niets toegezegd voor een betere cao maar zelfs geen concrete toezegging dat ze weer met de bonden in gesprek wilden.

Meer acties nodig
Het ziet er dus naar uit dat Nestlé geen goed cao akkoord met de vakbonden wil afspreken, ondanks een actie aan de poort in Nunspeet afgelopen maandag en een succesvolle protestactie in Amstelveen. Een staking lijkt dan ook onvermijdelijk en daarom roepen we iedereen in Nunspeet op voor een 24 uurs staking op donderdag 4 juli. We betreuren het dat dit nodig is, maar zien geen andere mogelijkheden meer om Nestlé tot een beter cao-bod te laten komen.

Stakingskas gaat open
Afgelopen week was er onduidelijk over voor de prostestactie in Amstelveen ook stakingsuitkeringen zouden worden betaald. We hebben duidelijk aangegeven dat dat voor afgelopen donderdag niet het geval was. Voor de staking op donderdag 4 juli gaat de stakingskas wel open en zullen aan leden van de vakbonden stakingsuitkeringen worden betaald als Nestlé besluit het loon niet door te betalen. Mocht je geen lid zijn en mee willen staken, dan kan dat natuurlijk ook (iedereen in Nederland heeft recht om te staken), maar krijg je geen stakingsuitkering. Deze stakingsuitkering compenseert niet je volledige loon, maar is een tegemoetkoming voor het verlies aan inkomen wat je mogelijk zult hebben.

Je kunt lid worden via https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden of https://www.fnv.nl/lidmaatschap/voordelen-van-het-lidmaatschap

Doe mee aan de staking op donderdag 4 juli!
Doe dus mee aan de staking op donderdag 4 juli in Nunspeet en geef Nestlé een duidelijk signaal af dat ze met een beter bod moeten komen voor de cao. In praktische zin vragen we je in de ochtend op de normale tijd naar je werk te komen en je dan bij de poort in te schrijven als staker. Daar krijg je verdere instructie. Collega’s die later op de dag moeten starten (dagdienst, kantoor, middagdienst, nachtdienst) met hun werk kunnen zich ’s morgen tussen 6.00 en 10.00 uur inschrijven of bij aanvang van hun dienst rond 15.00 uur of 23.00 uur. Laten we er samen een succes van maken en ervoor zorgen dat Nestlé met een beter cao-bod komt. Als je in Amstelveen werkt en 4 juli wilt gaan staken voor een goede cao, adviseren we je contact op te nemen met een van onderstaande onderhandelaars.

Het is van groot belang dat iedereen mee doet en de fabriek volledig stil komt te liggen. De ploeg voorafgaande aan de staking zal waarschijnlijk de diverse processen moeten afregelen in verband met de veiligheid. Hier komen later instructie via het management voor.

Laten we er samen een succes van maken en ervoor zorgen dat Nestlé met een beter cao-bod komt.

Houd je e-mail goed in de gaten en houd contact met de kaderleden van CNV Vakmensen en FNV, Bauke de Jong en Louis Sanders want in zo’n aanloop naar een staking kunnen er nog zaken veranderen.

Mocht je naar aanleiding hiervan vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact opnemen met:

Jeroen Warnaar
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 35 49 90
E: j.warnaar@cnvvakmensen.nl
www.cnvvakmensen.nl

Karel de Buijzer
bestuurder FNV
M:06 22 54 21 01
E: karel.debuijzer@fnv.nl
www.fnv.nl