Al het nieuws

Staken voor een goed pensioen op 28 mei!

Op 28 mei legt het openbaar vervoer (NS en stad en streekvervoer) het werk neer voor een goed pensioen. Dat doen ook de andere vakbonden, FNV en VVMC. Op 29 mei volgen ook andere sectoren met manifestaties in Den Haag, Eindhoven, Arnhem en Groningen.

Waar doen we het allemaal voor?

Op tijd stoppen met werken.
In 2012 heeft het kabinet besloten de AOW leeftijd te koppelen aan de levensverwachting. Gemiddeld een jaar later overlijden betekent een jaar langer doorwerken. Vakbonden vinden die redenering onzinnig,want de kwaliteit van leven daalt wel. CNV Vakmensen wil dat de AOW leeftijd onmiddellijk bevroren wordt en dat deze in een veel langzamer tempo meegroeit met de levensverwachting.

De RVU boete moet eraf!

Voor mensen die zwaar werk doen, veel onregelmatig werken of die al heel vroeg begonnen zijn met werken, is doorwerken tot 67 en straks nog langer vaak te zwaar. En dat zijn er veel bij NS! Maatwerk leveren kan echter niet. Laat je mensen eerder stoppen met werken dan ligt daar een boete op van 52%. Volkomen onaantrekkelijk voor werkgevers. Die RVU boete moet van tafel! Daarin zou NS ons moeten steunen!

Andere spelregels voor indexatie
Ook al zitten de kassen van de pensioenfondsen overvol, indexeren mag niet. Dat komt door de financiële spelregels en rekenregels. Sommige fondsen hebben ondanks dat ze geld genoeg in kas hebben te lage verplichte reserves, waardoor er zelfs gekort moet worden. Door de lage rente is pensioen duur geworden. Indexatie voor iedere generatie!

Een goed pensioen voor iedereen
Alle werkenden moeten een goed een eerlijk pensioen kunnen opbouwen. Dat geldt voor hen die in loondienst zijn, maar ook voor kleine zelfstandigen (ZZP-ers) en mensen met een flex - of tijdelijk contract. Iedereen verdient een goed pensioen tegen eerlijke voorwaarden. Dat is eerlijk en bovendien voorkomt het concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

Compensatie doorsneesystematiek
Nu bouwt iedereen een gelijk deel van zijn inkomen op. Straks gaat een jongere meer opbouwen en een oudere krijgt een lager opbouwpercentage dan nu. Daardoor ontstaat een herverdeling. Vanaf moment van invoering gaat een 45 jarige en ouder er fors op achteruit. Hij/zij gaat veel minder pensioen opbouwen en komt aan het eind van de rit veel tekort. Dat kan fors oplopen. Dat nadeel is ingeschat voor alle werknemers op 60 -100 miljard. Compensatie daarvoor wil het kabinet niet geven!

DAAROM KOMEN WIJ IN ACTIE. NIET ALLEEN VOOR DIE 66 JAAR. OP 18 MAART HEBBEN EEN AANTAL STANDPLAATSEN HET VOORTOUW GENOMEN. OP 28 MEI MOETEN WE ALLEMAAL SOLIDAIR ZIJN MET ELKAAR VOOR EEN EERLIJK EN FATSOENLIJK PENSIOEN.

LEG DUS SAMEN MET FNV EN VVMC OP 28 MEI MET ELKAAR VOOR EEN DAG HET WERK NEER!

Evert Jan van de Mheen, vakbondsbestuurder CNV
ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl