Al het nieuws

Sodexo doet finaal voorstel cao en sociaal plan

Sodexo heeft een finaal voorstel gedaan aangaande de discussie over de cao en het sociaal plan. Een voorstel dat voor CNV niet als akkoord aan jullie wordt voorgelegd. Maar ook een voorstel waarvan we vinden dat jullie, onze leden, natuurlijk een definitief besluit over moeten nemen.

Vertrekpunt
Vertrekpunt van CNV bij deze onderhandelingen is geweest, zoals jullie weten, geen verslechteringen van de cao en van het sociaal plan voor FF. Dat vertrekpunt hebben we helaas maar ten dele kunnen vertalen in een goed resultaat met werkgever en daarom is wat er voorlicht voor CNV geen akkoord tussen CNV en Sodexo. Het is een finaal voorstel van Sodexo. Wij proberen gewoon nuchter neer te zetten wat de plussen en minnen zijn, wat de situatie is waarin we ons bevinden bij Sodexo en vragen vervolgens jullie, onze leden, om een oordeel. Wil je ook een virtuele toelichting van het CNV ? Dat kan ! Wij houden een ledenvergadering via Skype op woensdag 15 juli om 16 uur. Wil je meedoen ? Stuur me een mail via m.wallaard@cnvvakmensen.nl en dan krijg je de link naar de vergadercode (net als vorige keer).

Situatie Sodexo
Nadat we met jullie overlegd hebben in de digitale sessie (anderen hebben input per mail geleverd) hebben we intensief verder onderhandeld met Sodexo. Ons is (zie ook dit nieuwsartikel in de bijlage) duidelijk gemaakt dat er grote problemen zijn in de catering en dat daar een extreme reductie in personeel verwacht wordt. Een reductie die ook bij de overhead en bij facilitaire medewerkers zal plaatsvinden, met vele uiteindelijk gedwongen ontslagen ten gevolge. Op basis daarvan heeft Sodexo ons uitgenodigd om het sociale plan uit te breiden. Ook de cateringmedewerkers krijgen er recht op. Gezien de ernst van de situatie heeft CNV gepoogd om daarbij tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Dat is deels gelukt, deels ook niet in onze ogen.

Een opsomming van de belangrijkste punten:

1. De cao Facilitair en Faciliterend wordt met een jaar ongewijzigd verlengd. Dat vindt CNV positief, in extreem moeilijke tijden blijven we af van de arbeidsvoorwaarden.

2. Er komt een bemiddelingsfase waarin Sodexo als je baan op jouw locatie misschien op de tocht staat ander werk voor je probeert te vinden. Ook dat vindt CNV in principe positief.

3. Als je besluit vrijwillig te vertrekken in die bemiddelingsfase of wanneer je in die fase een passende baan accepteert krijg je een ontslagvergoeding mee (wel veel lager dan de wettelijke vergoeding). Op zich positief, maar Sodexo wil geen afbouwregeling met ons afspreken voor als je zo'n passende functie accepteert. Terwijl je wel gekort wordt op je vergoeding bij gedwongen ontslag als je hem weigert. Ook kan die passende functie accepteren betekenen dat je 5-10% inlevert.

4. Als je gedwongen moet vertrekken is de vergoeding in principe 125% van wat Sodexo verplicht is te betalen volgens de wet. Als je al passende functies hebt geweigerd in de begeleidingsperiode is het minder (110%). Dat is gunstig voor de cateringmedewerkers, de horecamedewerkers en de schoonmaak. Daar is nu namelijk nog niks voor geregeld dus de wet (25% minder dan wat Sodexo biedt) is dan als je geen andere afspraken maakt het uitgangspunt voor je ontslagvergoeding. Maar een vetpot is het niet.

Het is ook minder dan de vergoeding in het sociaal plan dat in het verleden is afgesproken voor facilitair personeel. Voor CNV een minpunt.Daarbij moet wel gezegd worden dat de situatie bij Sodexo niet helpt om tot hoge uitkeringen te komen bij deze grote reorganisatie. Het grote omzetverlies door corona gecombineerd met het verdienmodel van de catering, veel omzet gaat op aan loonkosten terwijl de winstmarges laag zijn, helpt niet om nu hele goede afspraken te maken.

5. De sociaal planafspraak is voor een half jaar.

6. Bij gedwongen ontslag is de opzegtermijn ongeacht de lengte van het dienstverband een maand (voor medewerkers met meer dan 5 dienstjaren de wettelijke opzegtermijn altijd meer). Wettelijke opzegtermijnen van meer dan een maand worden nog wel nabetaald als salaris bij uitdiensttreding. CNV kon hier als compromisvoorstel nog wel mee leven, maar het is wel een verslechtering ten opzichte van het gewoon uitdienen van je wettelijke opzegtermijn, want dan heb je nog pensioenopbouw over die maanden bijvoorbeeld (en opbouw van vakantiegeld).

7. Sodexo stelt voor een ontslagcommissie op te richten met bonden. Dit is nodig om af te wijken van de wet, zodat je mensen kan ontslaan per locatie die dicht gaat of waar banen verdwijnen. Als je die afspraak niet maakt dan moet je over verschillende vestigingen gaan bepalen wie er weg moet en wie niet.

8. Vakantiedagen die je opbouwt tussen 1 juli en 1 november moet je ook in die periode afbouwen. Neem je meer dan vier vakantiedagen op achter elkaar tot aan 1 november, dan gaan die af van je saldo van voor 1 juli. Hierdoor vraagt Sodexo in dit finale voorstel van de meeste medewerkers om verplicht meer dagen af te bouwen dan je vanaf 1 juli opbouwt. CNV heeft daar moeite mee, zeker als het gaat om de medewerkers die daarna ontslagen worden.

Oordeel CNV
Alles overziend heeft CNV gemengde gevoelens bij deze situatie. Allereerst vanwege wat dit betekent voor medewerkers. Maar ook omdat wij eigenlijk hadden gehoopt dichter bij het oude sociale plan voor facilitair personeel uit te komen en daar geen grote versobering op te hoeven accepteren.

Natuurlijk staat daar tegenover dat de cateringmedewerkers (en hun andere collega's bij Sodexo) nog altijd een beter sociaal plan hebben dan waartoe de wet Sodexo verplicht. Maar het is wel degelijk "magere melk" in ongure tijden. Ook vinden we het ongewijzigd verlengen van de cao, alhoewel geen winst want je levert koopkracht in, uitlegbaar omdat je arbeidsvoorwaarden "nominaal" in ieder geval stabiel blijven.

Als de leden van CNV dit finale voorstel afwijzen, dan zijn er een aantal situaties mogelijk. Een beter resultaat eruit onderhandelen (aan tafel) vinden we niet realistisch, want met veel duwen en trekken was dit het uiterst haalbare voor Sodexo. Dan blijven er twee andere opties over, een cao / sociaal plan zonder CNV maar met andere vakbond(en) (FNV) of pogen via andere middelen nog beweging te krijgen in de zaak. Wetend dat de financiële situatie bij Sodexo is zoals hij is. Een moeilijk besluit, we weten het, dus we vragen je om zeer zorgvuldig je eigen afweging te maken.

CNV laat het eindoordeel dus bij jullie, onze leden. Lees in de bijlage vooral heel goed wat de afsprake zijn ! Wij hopen jullie woensdag digitaal om 16 uur te spreken. En nodigen jullie daarnaast uit om niet te vergeten om te stemmen over dit finale voorstel van Sodexo tot en met uiterlijk 17 juli om 8 uur in de ochtend. Vragen/opmerkingen, maar je kan niet op de digitale sessie zijn aanstaande woensdag ? Mail me of bel je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl of 06-20471892. 

 

Downloads