Al het nieuws

Sociale agenda verzekeraars gelanceerd

Vakbonden met werkgevers aan het werk voor de toekomst

Aanleiding sociale agenda
De werkgelegenheid in de verzekeringsbranche staat sterk onder druk. Elk jaar verdwijnen er gemiddeld zo’n 1.400 banen. Tegelijkertijd is er ook behoefte aan nieuw talent voor specifieke functies. Vier jaar geleden hebben bonden en werkgevers ook al een sociale agenda afgesloten voor de sector. Nu is het tijd voor een nieuwe blik op de toekomst.

De cijfers zijn duidelijk en wijzen naar beneden: in de afgelopen tien jaar is het aantal banen in de verzekeringsbranche gedaald van zo’n 56.000 naar 42.000. We moeten ons erop voorbereiden dat meer mensen hun baan gaan kwijtraken. Daarom is het belangrijk dat we met elkaar, werkgevers en vakbonden, naar de toekomst kijken en werknemers hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Voor de een betekent het begeleiding naar een baan buiten de branche, voor de ander omscholing naar een baan binnen de branche.

Behoefte aan nieuw talent
Een van de plannen in de Sociale Agenda is dat we een arbeidsmonitor willen ontwikkelen die toekomstige arbeidsbehoeften in kaart brengt. Als we dat weten, kunnen we ook gaan nadenken over specifieke opleidingen voor schaars personeel.

Brede inzetbaarheid
Uit een enquête onder verzekeraars blijkt dat bijna 60 procent van hen investeert in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Dat is een toename van 20 procent ten opzichte van 2016. Dit blijkt uit een enquête onder verzekeraars door het Verbond van Verzekeraars. Het stimuleren van medewerkers om hen zelf de regie te laten nemen over hun loopbaan, het geven van een antwoord op de toenemende vraag naar maatwerk qua arbeidsvoorwaarden en de voortdurende zoektocht naar nieuw talent staan centraal in de nieuwe Sociale Agenda voor 2019-2021. Voor lang niet iedereen zal dit een makkelijk proces zijn. De Sociale Agenda biedt handvatten om medewerkers bij dit proces te ondersteunen.

Zelf regie nemen
De Sociale Agenda over 2014-2018 heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het bewustwordingsproces om te investeren in het personeel van de toekomst. Zo gaan werkgevers en vakbonden door op het reeds ingeslagen pad door werknemers te stimuleren zelf de regie te nemen over hun loopbaan. Immers, een leven lang werken voor een baas komt steeds minder voor. Medewerkers moeten nadenken over een plan b of c. We spelen hier op in door een leeromgeving te creëren waar medewerkers zich blijvend kunnen ontwikkelen zowel binnen als buiten het verzekeringsbedrijf. Zo zijn de afgelopen vier jaar ‘best practices’ ontwikkeld om in duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Deze goede voorbeelden worden in de eerste helft van 2019 op www.verzekerjeinzet.nl gepubliceerd.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk HIER de sociale agenda. Graag de link invoegen: https://www.cnvvakmensen.nl/caos/verzekeraars/cao-algemene-verzekeraars..

Contact
Heb je vragen over de sociale agenda, wil je meer weten over de Sectorcao of heb je een andere vraag. Neem dan contact op met ondergetekende.

Sandra Hendriks-Sneijder
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 – 10 53 9520
E: s.hendriks@cnvvakmensen.nl