Sociaal Plan Lefier scoort onvoldoende

Vorige week is bestuurder Elles Dost een Sociaal Plan (SP) overeengekomen met de OR. Een SP dat weliswaar zijn basis vindt in het onderhandelingsresultaat van 2 november, maar op cruciale punten onvoldoende is uitgewerkt. Onze inspanningen ten spijt, wordt de reorganisatie vanaf nu ingezet met een SP dat in mijn ogen onvoldoende aansluit bij wat er nodig is. Jammer.

Tij niet gekeerd
Al onze inspanningen na 10 november hebben het tij helaas niet kunnen keren. Formele en informele contacten, nieuwsbrieven, digitale ledenraadpleging en publiciteit; Elles Dost bleek ongevoelig voor onze argumenten en bleef volharden in haar tactiek ons buiten de deur te houden. Wellicht was het ook haar strategie. Dit hele proces verdient een motie van treurnis, Elles Dost een motie van afkeuring, de OR een motie van wantrouwen. Niet dat die moties helpen, maar wel goed om te benoemen. En misschien zijn wij wel te naïef geweest.

Gezamenlijke nieuwsbrief
FNV collega Sabine de Vriend en ik geven in bijgaande nieuwsbrief weer hoe wij tegen het tussen Elles Dost en de OR afgesloten SP aankijken. Wij hebben gewikt en gewogen en komen tot de conclusie dat dit SP een onvoldoende verdient. Dat is jammer voor al die collega’s die direct of indirect getroffen worden door deze reorganisatie. Overigens herbergt het SP best een aantal redelijke materiële regelingen. Het is zoals het is.

Toekomst
Het ondernemingsplan waarvan het Inrichtingsplan en het SP zijn afgeleid loop tot eind 2025. Ik sluit niet uit dat de organisatie in de looptijd op verschillende momenten moet worden bijgestuurd. Voor zover vereist zullen wij door Lefier dan opnieuw worden betrokken. Het mag duidelijk zijn dat Lefier de komende meer dan mijn gemiddelde aandacht krijgt. Dat valt en staat met de betrokkenheid van de vakbondsleden. Jullie zijn met antenne.

Emiel Peper (bestuurder)
E aem.peper@cnvvakmensen.nl / (06) 2343 2081

Downloads