Al het nieuws

Sociaal plan Koninklijke Fabriek Inventum (KFI)

Op 28 juli hebben de vakbonden met jullie directie een principeakkoord bereikt over het sociaal plan. Er zijn echter een aantal voorwaarden gesteld aan het sociaal plan, in combinatie met de adviesaanvraag aan de OR.

Een van deze voorwaarden is namelijk dat de directie vanaf 17 augustus uitvoering kan geven aan de voorgenomen maatregelen als gevolg van de reorganisatie. Daarnaast moeten de vakbondsleden uiterlijk 10 augustus het principeakkoord goedkeuren.

Zoals we eerder hebben aangegeven in onze nieuwsbrieven verliepen de onderhandelingen met jullie werkgever erg moeizaam. We zijn blij met het bereiken van dit principeakkoord en willen dit samen met de ondernemingsraad graag aanstaande maandag 3 augustus met jullie bespreken.

De belangrijke afspraken die wij hebben kunnen maken zijn:

  • Outplacementtraject voor begeleiding van werk–naar-werk van maximaal 6 maanden
  • Een opleidingsbudget van EUR 2.500,-
  • Lange looptijd sociaal plan van 5 jaar
  • Vergoeding voor juridisch-en financieel advies
  • Transitie vergoeding 2019 met factor 2.0

We zijn blij met deze afspraken. Er zitten echter ook een paar afspraken in het sociaal plan waar wij niet zo blij mee zijn maar het is niet gelukt om die nog aan te passen. Dit is wat we konden realiseren.
De afspraken waar we niet zo blij mee zijn noemen we kort.

  • Als je niet akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst en het ontslag wilt aanvechten, dan vervalt het recht op de beeindigingsvergoeding uit het sociaal plan. Dan is er alleen recht op de transitievergoeding 2020, de wettelijke transitievergoeding.
  • Als je eerder een baan vindt en daardoor eerder wilt vertrekken dan oorspronkelijk was afgesproken, dan vervalt een deel van de beeindigingsvergoeding. Die vergoeding moet dan opnieuw berekend worden. Als je lang in dienst bent zal dat waarschijnlijk niet hele grote effecten hebben.

Zoals gezegd, we hadden dit graag anders gezien maar dat is niet gelukt. We zijn wel blij met de andere afspraken die we hebben kunnen maken.

In samenwerking met jullie ondernemingsraad wordt op maandag 3 augustus vanaf 10:00 uur een bijeenkomst gehouden voor alle medewerkers, waarvoor wij jullie graag uitnodigen.
Als het goed is hebben jullie hiervoor ook al een brief van de ondernemingsraad ontvangen. Omdat we helaas niet met alle werknemers in de kantine aanwezig kunnen zijn, vragen wij jullie om uiterlijk vrijdag 31 juli aan de OR door te geven of jullie fysiek aanwezig willen zijn in de kantine of de vergadering via zoom te volgen. Aan de hand van het aantal aanmeldingen zullen wij we bepalen of er meer sessies nodig zijn in de kantine.

Alleen de vakbondsleden mogen over het principeakkoord stemmen. Daarom ontvangen jullie als bijlage een stemformulier die jullie uiterlijk vrijdag 7 augustus aan ons moeten retourneren.|

Klazina Tulner
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 22 48 62 74
E: k.tulner@cnvvakmensen.nl

Downloads