Al het nieuws

Sociaal Plan en proces verder en ondersteuning vanuit CNV Betuwe-Express

Volgend op de gisteravond gehouden leden/personeelsbijeenkomst van Betuwe-Express/De Jong Tours en het gegeven akkoord op het sociaal plan informeren wij je verder.
Verdere proces
De OR van Betuwe-Express/De Jong Tours is nu aan zet om hun advies te geven over het zogenaamde voorgenomen besluit van de werkgever tot reorganisatie. Hoe dit verloopt zal de OR jullie hier verder over informeren.

De werkgever heeft ons aangekondigd dat hij vrijdag 7 augustus ingepland heeft om iedereen duidelijkheid te geven volgend op de reorganisatie. De werkgever stelt betrokken werknemer in kennis dat hij/zij boventallig is, waarbij een exemplaar van het definitief reorganisatie besluit, inclusief exemplaar sociaal plan en een vaststellingsovereenkomst worden overhandigd.

Dringend advies de vaststellingsovereenkomst niet direct te TEKENEN maar eerst thuis rustig door te lezen en zo nodig door CNV Vakmensen te laten controleren of de transitievergoeding juist is berekend en/of de afspiegelingsregeling juist is toegepast. Voor advies en check kan je terecht bij collega-jurist Judith Heckman, op 06-42059970 of j.heckman@cnvvakmensen.nl
Uiteraard kan je ook met ondergetekende contact opnemen voor algemene en overige vragen.

 

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51601997
E p.deridder@cnvvakmensen.nl