Al het nieuws

Sociaal plan DAS is rond!

Na een aantal aanpassingen laten we jullie weten dat het sociaal plan bij DAS nu wel echt klaar is.

Terugblik
Begin februari bleek dat het, op basis van de uitslag van de stemming bij de drie vakbonden gezamenlijk, nodig was om het overleg over het sociaal plan te hervatten. In de daaropvolgende onderhandelingen zijn er een aantal verbeteringen afgesproken. Op 15 februari 2019 is er daarom een nieuw principeakkoord gesloten. De leden hebben zich over dit akkoord kunnen uitlaten en de uitkomst hiervan was positief.

Sociaal plan gaat gelden
Dit betekent dat de gemaakte afspraken uit het sociaal plan gaan gelden en zullen worden toegepast op het moment dat er sprake is van een reorganisatie.

Tekst
De tekst van het sociaal plan wordt op dit moment nog een keer goed gecheckt. Jullie ontvangen zo spoedig mogelijk de definitieve versie van het sociaal plan. Kom je in een situatie terecht waarin het sociaal plan van toepassing is, laat het ons dan zeker weten, zodat we je zo nodig kunnen adviseren.

Vragen/contact
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, laat het dan weten.

Sandra Hendriks
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 53 95 20
E: s.hendriks@cnvvakmensen.nl