Al het nieuws

Sociaal Plan Clean Lease en Lips Plus

Cleanlease en Lipsplus worden één bedrijf. Dat is mooi voor de toekomst van de organisatie en voor het werk van heel veel textielverzorgers.

Maar niet iedereen heeft een mooie toekomst binnen het bedrijf in het vooruitzicht. Om een gezonder bedrijf te worden, moeten er vestigingen sluiten volgens de directie. De eerste vestiging die de poort moet sluiten is bekend en het zal niet de laatste zijn. Wat betekent dit voor werknemers?

HERPLAATSING? Bij sommige sluitingen is er de mogelijkheid voor werknemers om over te stappen naar een vestiging in de buurt. Dat is natuurlijk prettig. (Tenzij overstappen duur is. Reiskosten zijn dan opeens heel belangrijk.) Wat ook belangrijk is, is of je nog steeds je aangepaste werk kunt doen. Als je een arbeidsbeperking hebt, wil je óók mee over kunnen naar een nieuwe vestiging, zonder dat je daar opeens alles moet doen wat je al tijden niet meer kunt. Afspraken over behoud van beschutte werkplaatsen zijn dus ook van belang.

ONTSLAG? Indien er geen ander werk beschikbaar is, volgt ontslag. Dat kan op twee manieren:

  • Via een vaststellingsovereenkomst (VSO). Je tekent dan zelf voor akkoord en er is geen toets of jij ook daadwerkelijk ontslagen zou moeten worden. Met je werkgever komt je overeen onder welke voorwaarden je akkoord gaat met ontslag, ook dit staat in jouw VSO.
  • Via het UWV. Het UWV toetst dan of jij inderdaad degene bent die voor ontslag in aanmerking komt. Als dat zo is krijgt uw werkgever van het UWV toestemming om op te zeggen. Maar heb je een arbeidsbeperking of is er niet goed afgespiegeld (de wettelijke manier van bepalen wie er ontslagen moet worden), dan trekt het UWV aan de noodrem en mag je werkgever je niet ontslaan.

Het maakt dus best veel uit op welke manier je ontslagen wordt en afspraken over juridisch advies zijn belangrijk. En natuurlijk kost ontslag je geld. Je verliest je inkomen en een WW uitkering is maar 70% van salaris, dus leidt je schade. Daarom krijg je een beëindigingsvergoeding van je werkgever. Wettelijk is bepaald dat die tenminste de grote heeft van de transitievergoeding (maar is dat wel redelijk?) En kan je daar lang genoeg van rondkomen in combinatie met je uitkering?

NIEUWE BAAN? Vind je na ontslag makkelijk ander werk? De ene wel, de ander niet. Daarom is het belangrijk dat er hulp beschikbaar is voor de collega’s die niet zo makkelijk ander werk vinden. Soms is het belangrijk dat je een opleiding kan volgen, zodat je in een andere sector aan de slag kunt. Opleidingen zijn niet goedkoop en dus moet er een ruime vergoeding beschikbaar zijn voor scholing.

ALLEMAAL BELANGRIJKE VRAGEN DIE BEANTWOORD WORDEN DOOR EEN GOED SOCIAAL PLAN…

WAT IS EEN “GOED” SOCIAAL PLAN? CNV en FNV onderhandelen met Cleanlease/Lipsplus over een fatsoenlijk sociaal plan, maar voorlopig ziet het er naar uit dat de directie vast houdt aan een akkoord dat ze eerder overeenkwam met de GemOR van Lipsplus.

Vakbonden vinden die afspraken niet voldoende en zullen daar geen handtekening onder zetten. We hopen dat de directie tot inkeer komt en wel goede afspraken voor werknemers wil maken. Uiteindelijk heeft iedere werknemer in de achterliggende jaren hard gewerkt om de bedrijven overeind te houden en verdienen werknemers dus een afscheid met respect en regelingen waardoor ze verder kunnen met hun leven, zonder in grote financiële problemen te komen. Vakbonden zijn van mening dat een fatsoenlijk sociaal plan voldoende ruimte biedt voor:

  • Herplaatsing met een eerlijke reiskostenvergoeding (19 cent per kilometer, zonder een bovengrens in het aantal te reizen kilometers);
  • Vergoeding voor juridische kosten (controle nieuw contract, controle VSO etc);
  • Vergoeding voor financieel advies (kan ik stoppen met werken, wat betekent WW voor me en hoe moet ik met mijn beëindigingsvergoeding omgaan);
  • Goede voorziening voor outplacement bij een ervaren bureau (hulp bij het vinden van ander werk);
  • Voldoende budget voor het volgen van opleidingen (een beschikbaar budget van 3000 euro per werknemer);
  • En bovendien een reële beëindigingsvergoeding (gebaseerd op de wettelijke transitievergoeding 2019 en met een passende vermenigvuldigingsfactor)

Maar zoals gezegd, de onderhandelingen van 23 januari waren niet hoopgevend. Het lijkt erop dat de directie een budget heeft vastgesteld en dat werknemers dat geld van links naar rechts mogen schuiven, maar duurder mag het niet worden. Op 6 februari onderhandelen we weer. We hopen dat wij dat verkeerd zien, want het budget dat nu op tafel ligt is niet voldoende om er voor te zorgen dat jullie, de werknemers van Cleanlease en Lipsplus op een goede manier afscheid kunnen nemen van je werkgever in geval van een sluiting.

Als je vragen over een overplaasting en/of ontslag dan kan contact opnemen met CNV-INFO 030-7511007 of via https://www.cnvvakmensen.nl/wie-we-zijn/contact

Voor vragen over het sociaal plan kun je contact met mij nemen.

Willem Kruithof
bestuurder 
E.: w.kruithof@cnvvakmensen.nl
M.: 06 51 60 19 98