Al het nieuws

Sociaal plan Asco Controls BV is getekend

Op 16 juni is het sociaal plan door alle partijen ondertekend. Dit betekent dat vanaf 1 juli jouw werkgever met diegenen die boventallig worden verklaard in gesprek zal gaan. Op dat moment ontvang je een beëindigings- c.q. vaststellingsovereenkomst (vso).

Laat deze overeenkomst altijd nakijken door een jurist. Vaak is alles in orde maar het kan voorkomen dat er toch een fout in staat. Bijvoorbeeld een opzegtermijn die niet klopt of de ontslagvergoeding is niet correct berekend, etc.

Heb je de overeenkomst ontvangen, neem dan contact op met CNV Info, 030 – 75 11 007.
Je geeft aan dat je boventallig bent verklaard en je beëindigingsovereenkomst wilt laten controleren. Je geeft daarbij aan dat mijn collega, mevrouw mr. Sandra Kuijer, op de hoogte is van de reorganisatie bij Asco Controls BV.

Je zult vervolgens de vraag krijgen om de volgende stukken te mailen:

  1. De vaststellingsovereenkomst (VSO) die je hebt ontvangen van Asco Controls BV
  2. Kopieën van je laatste drie loonstroken
  3. Als je via een uitzendbureau of detachering bent begonnen bij Asco Controls BV dan geef je aan wanneer je begonnen bent bij Asco Controls BV
  4. Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid dan geef je dit ook aan.
  5. Jouw telefoonnummer en e-mailadres
Controleer altijd zelf of jouw naam, adres, geboortedatum, functie etc. correct zijn opgenomen in de overeenkomst.

Maak je gebruik van de mogelijkheid om de vakbondscontributie van 2020 via je werkgever te ontvangen (artikel 6.3 in het sociaal plan) dan geef je dit door aan de jurist die jouw overeenkomst zal controleren.

Als je nog vragen hebt dan kun je mij altijd whatsappen of mailen.

Nicole Engmann-van Eijbergen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 89
E: n.engmann-vaneijbergen@cnvvakmensen.nl