Al het nieuws

Sociaal Plan Apotex een feit

Op 23 december bereikten partijen uiteindelijk een onderhandelingsresultaat voor het sociaal plan Apotex. Deze week heeft CNV Vakmensen het resultaat aan haar leden voorgelegd. Een overgrote meerderheid van de leden heeft ingestemd. Daarmee is het sociaal plan een feit.

Een lang traject
Op 17 september 2019 werd bekend dat Apotex september 2020 zou gaan sluiten. Vanaf dat moment zijn we in overleg gegaan over een nieuwe cao voor de resterende periode en een sociaal plan. Een akkoord over de cao was er al eerder, maar het sociaal plan heeft lang op zich laten wachten. We zijn blij dat ook dit moeilijke traject nu afgerond is, zodat de medewerkers weten waar ze aan toe zijn.

Best mogelijke resultaat
We hebben ingezet op een zo goed mogelijk sociaal plan. Helaas hebben we niet alles wat we wilden kunnen binnenhalen. Maar we denken wel dat er nu een gedegen sociaal plan ligt. We zijn ervan overtuigd dat dit het best mogelijke resultaat is en daarom hebben we het ook positief aan jullie voorgelegd. Het feit dat een overgrote meerderheid van de leden zijn goedkeuring heeft gegeven, sterkt ons in die overtuiging.

Kaderleden
Zonder onze kaderleden hadden we nooit zo ver kunnen komen. We willen ze daarom nogmaals hartelijk danken voor hun betrokkenheid, hulp en inzet. Formeel gezien is onze rol, als onderhandelaars, hiermee tot een einde gekomen. Maar het kan heel goed zijn dat er in de komende maanden nog dingen op jullie afkomen waar jullie vragen over hebben. Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Peter Bloemendaal,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 47 18 87
E p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl