Al het nieuws

Sociaal Plan Alimak Group

Er is een overeenstemming bereikt over het sociaal plan Alimak Group.
Sociaal Plan
Leden van CNV Vakmensen hebben afgelopen week via een digitale stemming laten weten in te kunnen stemmen met het voorliggende sociaal plan.
Middels dit sociaal plan dat een looptijd heeft van14 september 2020 tot en met 13 september 2022 hebben alle mogelijke overcomplete verklaarde medewerkers, als gevolg van een huidige of toekomstige reorganisatie, rechten op het sociaal vangnet verwoord in dit sociaal plan. In de bijlage tref je dit sociaal plan aan.

Medezeggenschap
Door medezeggenschap kunnen medewerkers invloed uitoefenen binnen een onderneming. Het zorgt voor een evenwichtige machtsverdeling tussen bestuurders en medewerkers.

Bij bedrijven met meer dan vijftig medewerkers loopt die medezeggenschap via de ondernemingsraad (OR). Bij Alimak is dus sprake van een ondernemingsraad. Deze ondernemingsraad behartigt de belangen van het personeel en denkt mee in de bedrijfsvoering vanuit het perspectief van de medewerkers.

Een OR staat dicht bij alle medewerkers en weerspiegelt het karakter van de organisatie. Zeker in een tijd waarin de top van organisaties steeds meer luistert naar externe partijen (aandeelhouders, de concurrent, commissarissen) en gemakkelijk switcht van het ene naar het andere bedrijf, speelt de OR een belangrijke rol in het bewaren van de sociale cohesie en het karakter van de organisatie. CNV Vakmensen ziet de OR vooral als een orgaan, waarin deelnemers aan een arbeidsorganisatie hun verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van die organisatie vorm kunnen geven.

Binnenkort zullen er bij Alimak ondernemingsraadverkiezingen plaatsvinden omdat de huidige zittingstermijn van de ondernemingsraad afloopt. Tegen dat moment zal CNV Vakmensen worden uitgenodigd haar leden op te roepen om zich kandidaat te stellen voor de nieuwe ondernemingsraad.
Het is nu nog niet zo ver, maar denk er alvast eens over na wat jouw bijdrage aan de nieuwe OR zou kunnen zijn.

Namens CNV Vakmensen
Arjan Huizinga, bestuurder
E a.huizinga@cnvvakmensen.nl
M 06 51 602 032

 

Downloads