Sociaal Plan 2020 voor VIVAT akkoord

Unaniem hebben de leden van CNV Vakmensen ingestemd met de verlenging van het sociaal plan voor 2020 en ook met de nieuwe cao-bepaling over een eenmalige uitkering (14e maand) in december 2019. En dat allemaal op de dag dat bekend is geworden wie de nieuwe eigenaar van VIVAT wordt.

Er is een sociaal plan 2020….
….. want uiteraard zijn ook de leden van de andere vakbonden akkoord. Een stukje zekerheid tussen de vele vraagtekens die er nog zijn over de komende jaren. CMV Vakmensen is blij dat we dit samen hebben kunnen regelen, binnen de krappe (tijds)marges die bepaald werden door het verkoop-proces.

VIVAT naar Athora en NN
Het bericht kwam voor velen onverwacht snel. Onder voorbehoud van een positief advies van de COR, en goedkeuring door DNB, AFM en ACM gaat – kort gezegd – het schade-deel van VIVAT naar Nationale Nederlanden en de overige delen naar Athora, voor Nederland een nieuwe speler op de levensverzekeringen- en pensioenmarkt. De realisatie van al die veranderingen zal pas in 2020 van start gaan.

Wat betekent de verkoop voor jullie arbeidsvoorwaarden?
CNV Vakmensen zal zo snel mogelijk om de tafel gaan met jullie huidige werkgever én met de kopers om inzicht te krijgen in het verwachte tijdpad. Dat kan mogelijk verschillend zijn voor de twee delen van het bedrijf die een verschillende nieuwe eigenaar krijgen.
Afhankelijk van het tempo van de integratie van “schade” met Nationale Nederlanden, zullen er op enig moment afspraken gemaakt moeten worden over de arbeidsvoorwaarden bij overgang naar de nieuwe werkgever NN, maar zeker ook over de werkgelegenheidseffecten. Gelukkig heeft NN een prima cao en sociaal plan.
Athora heeft aangegeven dat zij de overige delen van VIVAT als zelfstandig bedrijf willen handhaven. Dat betekent dus dat als we gaan praten over een nieuwe cao VIVAT, we met Athora als nieuwe eigenaar te maken krijgen. We kennen het HR-beleid van Athora niet, omdat zij nu niet in Nederland als werkgever aanwezig zijn, maar jullie kunnen er op rekenen dat CNV als jullie belangenbehartiger zich sterk zal maken voor minimaal handhaving, maar vooral ook voor verbetering van de huidige arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

CNV Vakmensen blijft jou steunen!
Er blijven veel onzekerheden, al is nu in ieder geval bekend wie de nieuwe eigenaren zijn en hebben we voor 2020 een sociaal plan. En ja, dat betekent voor nu aan de ene kant “business as usual”, maar aan de ander kant ook veel extra inspanningen om mee te denken over de (nabije) toekomst. CNV Vakmensen ondersteunt jullie daarbij, en blijft opkomen voor goede arbeidsverhoudingen en eerlijke arbeidsvoorwaarden. Blijf daarom ook CNV steunen, door je lidmaatschap, door je betrokkenheid en door je inspanningen om CNV Vakmensen nog sterker te maken! https://www.cnv-ledenwerven.nl/125jaar

Vragen, opmerkingen of andere reacties naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Van harte welkom bij je CNV-onderhandelaar!
Jolien Dekker
bestuurder CNV Vakmensen
j.dekker@cnvvakmensen.nl     06-23811392