Slecht bod sociaal plan Rütgers Resins

CNV Vakmensen is zeer teleurgesteld in het concrete bod dat de werkgever heeft gedaan voor een sociaal plan voor de geplande sluiting van de fabriek. Aan overleg over de nieuwe cao zijn we nog niet toegekomen, omdat Rütgers Resins zich daar nog niet op heeft voorbereid. Hoe nu verder?

Petitie

Op de ledenvergadering van 9 mei hebben alle aanwezige medewerkers de petitie ondertekend. Ook waren er petities meegegeven aan collega’s. De onderhandelingsdelegaties van de vakbonden heeft die stapel aan het begin van het meteen daarop volgende overleg aan jullie werkgever overhandigd. We hebben daarmee duidelijk gemaakt dat het ons ernst is met de eis dat, áls de bedrijfssluiting doorgaat, er een fatsoenlijk sociaal plan moet komen én dat er snel een nieuwe cao moet komen, met een loonsverhoging (per 1-1-2019) die past bij deze waarschijnlijk laatste cao.

Helaas moest CNV Vakmensen constateren dat jullie werkgever niet is gekomen met voorstellen die tegemoetkomen aan deze petitie.

Het eerste bod sociaal plan
Volgens de werkgever is er ongeveer drie miljoen euro beschikbaar voor een sociaal plan. Dat is maar een klein beetje meer dan nodig is voor de wettelijk verplichte transitievergoeding. En dan werd daar ook nog de eis aan verbonden dat de vakbonden namens de werknemers daarmee moesten instemmen. Eigenlijk te gek voor woorden, dat gedacht wordt dat we in deze situatie tevreden zouden kunnen zijn met iets wat maar zo weinig meer is dan de wettelijke basis. We hebben dan ook duidelijk gemaakt dat we over een dergelijk bod niet kunnen onderhandelen.
Dat betekent dat de directie nu moet zorgen voor een ruimer mandaat vanuit het internationaal management van RainCarbon. Daarover gaan ze nu in overleg “met Duitsland”,

De cao 2019 en verder
Hoewel de vakbonden vorige keer ook hadden aangekaart dat we over de cao moesten spreken, had jullie werkgever zich daar niet op voorbereid. Er was dus geen enkele reactie op onze looneis van 5% voor 2019. Er is nu een apart overleg daarover afgesproken op 20 mei

En als er geen beter bod komt?
Op 20 mei zullen we, naast het cao-overleg, ook vragen of er al zicht is op een nieuw bod voor een sociaal plan. Is dat niet het geval, dan zal Rütgers Resins van ons te horen krijgen dat we vóór een dan door ons te stellen datum antwoord moeten hebben over of en hoe we verder kunnen praten over het sociaal plan. En als dat dan niet blijkt te kunnen, dan zullen we stappen moeten gaan zetten in de richting van een formeel ultimatum! De eerste stap is dan opnieuw een ledenvergadering waar we kunnen besluiten in aktie te komen!

En ondertussen?
Volgende week wordt Rütgers Resins bezocht door de heer Weymans, vice-president van Rain Carbon. De kaderleden van de vakbonden zullen dan zorgen dat jullie petitie nog eens héél zichtbaar onder de aandacht wordt gebracht!

De methode van verdeling van de beëindigingsvergoeding
Op de ledenvergadering van 9 mei hebben we ook gesproken over een specifiek onderdeel van het sociaal plan: de beëindigingsvergoeding. Wat is de meest eerlijke manier waarop we, gegeven een bepaald totaalbudget, per persoon de beëindigingsvergoeding kunnen berekenen? Naast de twee gebruikelijke methodes, volgens de transitievergoeding (TV) en volgens de kantonrechtersformule (krf), lagen er nog twee opties op tafel die daar tussen in liggen. De “gedempte” methode, waarbij voor iedereen het gemiddelde van TV- en krf-methode wordt genomen, en de methode “Marcel”, waarbij iedereen 89% van de hoogste van die twee wordt toegekend (die 89% is een correctiefactor die moet worden toegepast om binnen het totaalbudget te blijven). Uiteraard kan die vierde methode alleen worden gehanteerd als er echt meer beschikbaar is dan de transitievergoeding, want niemand mag onder het wettelijk minimum komen.
Om voorbereid te zijn op echte onderhandelingen over het sociaal plan, was het nodig om nu te weten hoe jullie hierover denken.

Valt er wel wat te verdelen?
We hebben het aan elkaar uitgelegd, we hebben argumenten voor de een of de andere methode uitgewisseld en jullie hebben je mening gegeven in een stemming. Maar in het overleg met de werkgever is gebleken dat we nog steeds niet weten of er eigenlijke wel een sociaal plan kán komen. Er is in dat overleg dus ook verder niet gesproken over de verschillende onderdelen van een goed sociaal plan, niet over een scholings- en outplacementbudget en dus ook niet over de wijze van berekening van de beëindigingsvergoeding.
Het ene kleine voordeel van die nare situatie is dat er nu nog tijd is om het gesprek over de verdeelmethode voort te zetten. En dat is ook nodig, want de uitslag van de stemming leverde geen duidelijk beeld op. Van de 39 uitgebrachte stemmen waren er 11 voor de TV-methode, 15 voor de krf-methode, 3 voor de gedempte methode en 10 voor de methode-Marcel.
We gaan het daar dus zeker nog een keer met elkaar over hebben, maar we moet nu eerst gaan zorgen dat er sowieso wat te verdelen valt! Zodra de vakbonden weten dat we verder kunnen gaan met de onderhandelingen, komen we bij jullie met een voorstel voor hoe we een breed gedragen verdeelmethode kunnen vaststellen.

Meedenken over acties?
Laten we hopen dat het niet nodig is, maar de kans bestaat dat we vanaf het eind van deze maand ons moeten voorbereiden op een of andere manier van actie voeren. Daar zijn allerlei vormen voor te bedenken. Jullie ideeën en suggesties daarvoor zijn meer dan welkom. Van manifestaties in de pauzes tot gedeeltelijke of geheel staken van werkzaamheden… Op welke manier kunnen we, als het echt moet, de werkgever onder druk zetten om wél snel een goed sociaal plan af te spreken?
Praat er met elkaar over en laat het mij horen! Uiteraard ben je ook met andere reacties of vragen over deze nieuwsbrief van harte welkom bij je CNV-onderhandelaar.

Jolien Dekker
bestuurder CNV Vakmensen
j.dekker@cnvvakmensen.nl
06-23811392

Kom op 29 mei in actie voor een goed pensioen.
Kijk op www.cnvvakmensen.nl/pensioenactie en meld je vandaag nog aan!
Als je komt, zorgen wij voor een treinkaartje.