Sitech, helaas geen resultaat, nu actievergadering

Het overleg op woensdag 3 april heeft helaas geen resultaat opgeleverd. De directie van Sitech wil niet ingaan op de eisen van CNV Vakmensen zoals deze beschreven staan in de ultimatieve brief van 27 maart.

Onze intensieve pogingen om de directie alsnog tot andere gedachten te brengen en zo actiedreiging te voorkomen hebben niets opgeleverd.

Helaas, het mocht niet baten! Hoe nadrukkelijk alle vakbonden de directie ook wezen op de consequenties van het weigeren om met ons de cao voor 2019 af te spreken, zij bleven volharden in hun standpunt dat onze eisen onacceptabel zijn.
CNV Vakmensen heeft de directie daarop aangekondigd dat wij nu op korte termijn ledenvergaderingen gaan houden om met de leden te beslissen over de te nemen stappen om onze redelijke eisen alsnog af te dwingen.

Actievergadering
Nu moeten de leden ook daadwerkelijk hun keuze maken en een besluit nemen over de volgende stap, het overgaan tot acties. Dat doen we door de aanwezige leden te laten stemmen over acties, waarbij een meerderheid van minimaal drie kwart (¾) van de tijdens de vergadering aanwezige leden vóór acties moet stemmen. Dan zal CNV Vakmensen namens haar leden bij Sitech overgaan tot het uitwerken van acties waarbij dus ook stakingen mogelijk zijn. Dáár moeten jullie je dus over uitspreken.

Afwachten of toekijken helpt niet meer

Verreweg de meeste werknemers bij Sitech zijn het met CNV Vakmensen eens. Steeds meer mensen worden nu ook lid van CNV Vakmensen en dat is belangrijk om een stevig signaal naar de werkgever af te geven. Zeker nu er een actievergadering wordt gehouden. Afwachten of toekijken helpt niet meer. Nu moet je echt achter de vakbond staan en lid worden.

Dringende oproep leden

Ik roep alle leden van CNV Vakmensen dringend op naar deze actievergadering te komen en al hun ongeorganiseerde collega’s alsnog lid te maken en mee te nemen naar de ledenvergadering op:

Datum : woensdag 10 april 2019

Tijd      : 13.00 uur tot 14.30 uur en 19.30 uur tot 21.00 uur
Plaats : Maaslandcentrum Elsloo
Adres  : Burgemeester Maenenstraat 45 Elsloo

Wij hebben nog steeds een interessante aanbieding: Het 1e halfjaar 50% korting op de contributie!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!
CNV Vakmensen van en voor mensen, al 125 jaar!

Deze nieuwsbrief wordt ook per post verzonden.

Ron Smeets                                                  
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl