Sitech-cao 2020, Covid 19 en werkgroepen

Het Coronavirus, Covid 19, houdt ons in een ijzeren greep. Er gebeuren allerlei onverwachte dingen en niemand weet wanneer de wereld weer “normaal” zal kunnen functioneren. Over 2 maanden loopt de huidige cao af. Dan moet er een afspraak zijn over een nieuwe cao.

Twee werkgroepen moeten input leveren voor een nieuwe cao. Wij hebben een digitale enquête gemaakt om jullie mening te peilen. Onderaan de nieuwsbrief tref je de link hiervoor aan. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je het bijgevoegde enquêteformulier hiervoor gebruiken.

Hoe staan we er voor
Sitech heeft al in een vroeg stadium 1e preventiemaatregelen getroffen om risico’s ten aanzien van Covid 19 zoveel mogelijk in te dammen. Meetings werden afgelast, er wordt zoveel mogelijk thuisgewerkt en zo min mogelijk mensen zijn tegelijk aan het werk etc. Hierdoor is ook het overleg met de vakbonden en de voorbereidingen voor de komende cao- onderhandelingen onder druk komen te staan. Er wordt wel via “videocalls” overleg gevoerd zodat wij elkaar wel nog enigszins kunnen bijpraten, maar dit is niet optimaal. De maatregelen lijken in ieder geval wel voldoende te werken om de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Hopelijk geldt dat voor ieder van jullie ook. 

Werkgroepen aan de slag
Wij hebben met de directie afspraken gemaakt om voor enkele zaken werkgroepen in te richten en die te laten nadenken over welke mogelijkheden zij zien op deze thema’s en dan vervolgens aanbevelingen te doen aan cao partijen.
- De werkgroep die onderzoek deed naar “benchmarkt/waarde vergelijking arbeidsvoorwaarden” is klaar en heeft haar aanbevelingen aan cao-partijen aangeboden. De werkgroep die onderzoek moet doen naar Duurzame Inzetbaarheid is door de maatregelen nog niet aan de slag kunnen gaan.
- De werkgroep voor het vereenvoudigen van de cao-teksten is wel al volop aan de slag. Dit kan gelukkig wel via “videocall”.
- De werkgroep Duurzame Inzetbaarheid waar ook de ontwikkelingen en belasting rondom wachtdiensten onderdeel van uitmaken, kan nu niet starten als gevolg van de beperkingen door Covid 19. Hier zal wel zo snel als mogelijk mee gestart worden.

Sitech-cao 2020
De huidige cao loopt tot 1 juli en dan moet feitelijk de nieuwe cao 2020 klaar zijn om ingevoerd te worden. Het probleem is natuurlijk wanneer kunnen wij veilig onderhandelen over die cao. Wanneer kan CNV Vakmensen met de werknemers praten over wat zij in hun cao geregeld willen hebben? En zo ja, wanneer kunnen wij een resultaat van onderhandelingen aan jullie voorleggen, uitleggen en laten stemmen?  De leden bepalen immers wat er in de cao moet worden afgesproken en of het resultaat uiteindelijk ook voldoet aan hun wensen. Zo werkt dat bij CNV Vakmensen.
Met deze link naar de digitale enquête worden de wensen van Sitech-medewerkers geïnventariseerd. Of vul met dit webadres de enquête op internet in: https://net.crowdtech.com/go.aspx?vp=7fcf9d21-fc6e-4cbd-9fd0-aee9fdc63c4c&type= Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je gebruikmaken van de bijgevoegde papieren versie van de enquête.
Ik verzoek jullie dringend je medewerking te verlenen door zoveel mogelijk de enquête in te vullen. Stuur de enquête ook naar jullie collega’s zodat ook zij deze ook kunnen invullen. Zo krijg ik een breed beeld wat jullie belangrijk vinden. Invullen kan tot uiterlijk 14 mei 2020. 

Vragen over de Coronaperiode?
Heb je vragen over jouw rechten en plichten tijdens deze Coronaperiode? Kijk dan op www.cnvvakmensen.nl/themas/coronavirus
Wij hebben nog steeds een interessante aanbieding wanneer je nu lid wordt: het 1e halfjaar 50% korting op de contributie! 
Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)! CNV Vakmensen van en voor mensen, al 125 jaar!

Ron Smeets, bestuurder CNV Vakmensen
E r.smeets@cnvvakmensen.nl / M 06 5111 5594

 

Downloads