Al het nieuws

Sitech cao 2019, zoeken naar ruimte voor afspraken

Na de ontbijtactie van vrijdag 26 april is er een intensieve zoektocht gestart naar ruimte om alsnog tot een cao 2019 voor Sitech te komen. Helaas nog zonder resultaat.

Even bijpraten
Niemand wilde het, maar het bleek wel nodig, de ontbijtactie op 26 april bij Gate 2 van Chemelot. Zo’n 250 werknemers van Sitech namen deel aan deze ludieke maar wel zeer serieus gemeende ontbijtactie. De mensen wilden daar duidelijk onderstrepen dat zij nu echt de cao voor 2019 wilden! Ook directeur Marc Dassen kwam toch even langs om te melden dat de boodschap helder was en de directie serieus werk zou maken om tot cao afspraken te komen. In de afgelopen weken is er diverse malen informeel overleg geweest tussen de directie van Sitech en de bestuurders van de vakbonden om te kijken op welke wijze er alsnog overeenstemming kon worden bereikt.

Het is daarbij wel een dilemma, de wensen van Sitech enerzijds en de eisen van de werknemers en de vakbonden verwoord in het ultimatum anderzijds. Zij liggen nog ver uit elkaar. Er moet echter wel een oplossing gevonden worden. Wij respecteren de regel dat er geen informatie wordt gegeven over de inhoud van informeel overleg, maar het moet duidelijk zijn dat wij de directie heel nadrukkelijk wijzen op de eisen zoals deze in het ultimatum staan opgenomen. Die kunnen niet zomaar genegeerd worden.

De directie moet dus wel vaart maken in de zoektocht naar een oplossing om alsnog tot een voor jullie bevredigende cao 2019 te komen.

Er is dan weliswaar een gezegde: “een broedende kip moet je niet storen”, maar dan moet die kip niet op een leeg nest zitten, want dan komt er nooit iets uit!

Help mee om nog sterker te staan om die cao alsnog snel rond te krijgen en maak je collega’s lid.

Wij hebben nog steeds een interessante aanbieding: Het 1e halfjaar 50% korting op de contributie!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

CNV Vakmensen van en voor mensen, al 125 jaar!

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
T: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Opgelet, extra mededeling! Kom op 29 mei in actie voor een goed pensioen. Kijk op www.cnvvakmensen.nl/pensioenactie en meld je vandaag nog aan! Als je komt, zorgen wij voor een treinkaartje.