Sitech cao 2019, toekijken of meedoen

Het wordt helaas steeds meer duidelijk. Er zijn twee mogelijkheden. Jullie blijven toekijken hoe alles anders gaat als jullie willen, of jullie doen mee en staan pal achter jullie rechten! De cao zoals jullie die willen komt er niet vanzelf, dat is nu wel duidelijk.
Duidelijke keuze
Tijdens de diverse bijeenkomsten en recent ook bij de ledenvergadering werd door de medewerkers en leden van CNV Vakmensen heel duidelijk aangegeven wat jullie keuze is.
  • Jullie willen de cao 2019, die voortbouwt op de huidige cao en die verbeteren.
  • Jullie willen behoud van de huidige TOR regeling, verlofrechten en EVT.
  • Jullie willen een betere regeling voor de wachtdiensten
  • Jullie willen behoud van het werkbegeleidingsplan én
  • Jullie willen nú een fatsoenlijke loonsverhoging.
  • Er kan nu geen sprake zijn van onderhandelingen over een cao 2.0. niet nu en al helemaal niet qua inhoud zoals de directie dit voorstelt.

Volgende stap
Leden en niet leden gaven unaniem aan dat het zo niet verder kan met de onderhandelingen. Het is tijd voor resultaten en de vakbonden moeten daar nu voor gaan zorgen, de inzet is duidelijk!
CNV Vakmensen zal samen met de andere vakbonden in een brandbrief aan de directie jullie eisen verwoorden en er op niet mis te verstane wijze op aandringen dat die eisen niet aan de kant geschoven kunnen worden.

De druk van de werknemers
Als wij het hebben over de vakbond, dan hebben wij het wel over jullie, de werknemers die lid zijn van de vakbond. Jullie zijn de vakbond!

Er zijn al veel mensen lid (geworden), er zijn helaas ook nog veel mensen die blijven afwachten, maar dat kan nu niet meer. Nu moet er echt gekozen worden! Willen jullie echt die cao zoals hierboven beschreven, dan moet iedereen daar ook vol voor gaan. Nu is het tijd voor de volgende stap. Zorg dat wij die samen kunnen maken.

Laten wij samen een krachtig signaal afgeven aan de werkgever waar wij voor staan. Er is geen tijd meer om af te wachten!

Maak je collega nu lid, jij bent dé aangewezen persoon daarvoor.
Wij hebben nog steeds een interessante aanbieding: Het 1e halfjaar 50% korting op de contributie!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

CNV Vakmensen van en voor mensen, al 125 jaar! 

Ron Smeets                                                    
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl