Sitech cao 2019 nu zijn jullie echt aan zet

Nog maar eens een dringende herinnering aan de uitnodiging aan alle leden en nieuwe leden om op 13 maart naar de ledenvergadering te komen. Dan worden de keuzes gemaakt en de beslissingen genomen. Werknemers van Sitech: nu zijn jullie echt aan zet. Alleen samen staan wij sterk.

Waarom ledenvergadering
In de afgelopen maanden is er geregeld geschreven en gesproken over het ontbreken van voortgang in de cao-onderhandelingen bij Sitech. Er zijn nog altijd mensen die geen lid zijn van een vakbond, maar wel vinden dat wij gelijk hebben. Op 13 maart houden wij een vergadering alleen voor de leden van CNV Vakmensen. Die mensen die lid zijn of alsnog lid worden, worden opgeroepen om dan samen te besluiten hoe wij dit onderhandelingsproces over de Sitech cao 2019 alsnog kunnen afronden zonder eerst ook in te stemmen met een cao 2.0 en een overgangsregeling.
Door lid te zijn van CNV Vakmensen laat je zien waar je staat en heb je tijdens de ledenvergadering inspraak bij de noodzakelijke keuzes die gemaakt moeten worden. De leden maken de vakbond, jullie zijn immers de vakbond! Daarom is het nu aan de leden om samen uit te spreken waar wij voor kiezen en hoe daar invulling aan gegeven kan en moet worden. 

Niet vakbondslid en dan
Als je er voor kiest om niet lid te zijn en ook niet lid wilt worden heb je natuurlijk wel recht op een mening, maar nu de beslissingen genomen moeten worden is de stem alleen voorbehouden aan de leden. Zij betalen er immers voor om hun stem te laten gelden en willen samen met alle leden van CNV Vakmensen zich sterk maken voor een goede cao 2019. 

Dringende oproep leden
Ik roep alle leden van CNV Vakmensen dringend op om al hun ongeorganiseerde collega’s alsnog lid te maken en mee te nemen naar de ledenvergadering op: 

  • Datum: 13 maart 2019
  • Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur
  • Plaats: Hotel van der Valk Urmond
  • Adres: Mauritslaan 65 Urmond

Laten wij samen een krachtig signaal afgeven aan de werkgever waar wij voor staan. Er is geen tijd meer om af te wachten. 
Wij hebben nog steeds een interessante aanbieding: Het 1e halfjaar 50% korting op de contributie!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!
CNV Vakmensen van en voor mensen, al 125 jaar!  

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl