Sitech cao 2019, de laatste kans

Er is actie gevoerd op 26 april. Vakbonden zijn tot 2 keer toe bereid geweest om in informeel overleg een oplossing te vinden voor het conflict. Op vrijdag 7 juni wordt de directie van Sitech nog een laatste ultieme kans geboden om in te gaan op het ultimatum van bonden en werknemers van Sitech.

De grote vraag blijft, begrijpt de directie deze geste en grijpt zij haar laatste kans?

Hoogste tijd
Er wordt nu al 7 maanden overleg gevoerd over de nieuwe cao voor de medewerkers bij Sitech. Er ligt al sinds 12 april een ultimatum met de eisen van de vakbonden en de werknemers van Sitech en nog is de cao niet rond.
Wat de werknemers willen is heel duidelijk, een cao voor 2019 met daarin afspraken zoals in het ultimatum staan.
De directie blijft dralen en proberen andere zaken in de onderhandelingen op te voeren, zoals een slechtere cao voor nieuw personeel, dat mogelijk in de toekomst ook voor jullie kan gaan gelden.
CNV Vakmensen heeft telkens weer duidelijk gemaakt dat het standpunt van de leden helder is beschreven in het ultimatum. Nu moet er ook invulling aan gegeven worden.

Het wordt de allerhoogste tijd. Vrijdag 7 juni is nu echt de laatste kans!

Dringende oproep leden
Als de directie blijft weigeren in te gaan op het ultimatum, zullen wij samen de volgende stappen moeten afspreken. Ik roep alle leden van CNV Vakmensen dringend op naar deze actievergadering te komen en al hun ongeorganiseerde collega’s alsnog lid te maken en mee te nemen naar de ledenvergadering op:

Datum : dinsdag 11 juni 2019
Tijd      : 13.00 uur tot 14.30 uur    
            : 15.30 uur tot 17.00 uur
Plaats : ‘t Kaar Beek, Stationstraat 26, Beek 

De vakbond dat zijn de leden
Het is nu dus de hoogste tijd om lid te worden, daarmee geven wij samen een krachtig signaal aan de werkgever waar wij voor staan. Spreek je collega aan en maak hem en/of haar ook lid.
Wij hebben een interessante aanbieding: 1e halfjaar 50% korting op de contributie! 
CNV Vakmensen van en voor mensen, al 125 jaar!  

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets, bestuurder  
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl
M.: 06 51 11 55 94