Sitech cao 2019, beklemmende impasse

De onderhandelingen zijn in een beklemmende impasse geraakt. Op 20 februari is er weer onderhandeld over de cao van Sitech. Waar de bonden nadrukkelijk eerst de cao voor 2019 willen uitonderhandelen, blijft Sitech vasthouden aan een gelijktijdige 3 slag, cao 2019, cao 2.0 en een overgangsregeling.

Arbeidsvoorwaardelijke klok terugdraaien
Als je goed kijkt naar de wijze waarop Sitech haar model van de cao 2.0 invult, draaien ze de arbeidsvoorwaardelijke klok gewoon terug. Daar waar in het verleden door vakbonden loonruimte is ingezet voor extra verlofdagen, die tegelijk het ziekteverzuim moesten terugdringen, waarmee dus veel geld werd bespaard, worden deze dagen nu gewoon afgenomen. De TOR regeling die als een van de 1e vormen van Duurzame Inzetbaarheid werd ingevoerd, wordt nu gewoon afgeschaft. CNV Vakmensen vindt dit onacceptabel!

Noodzaak voor goede toekomst Sitech
Sitech claimt dat deze cao 2.0 nodig is om een gezonde en goede toekomst voor het bedrijf mogelijk te maken. Sitech moet fors goedkoper worden in de loonkosten want de concurrenten zijn ook goedkoper. De directie gaat hierbij alweer voorbij aan de specifieke kennis en vaardigheden waarover de Sitech medewerkers beschikken. Mede om die reden juist is Sitech bijna 10 jaar geleden opgericht. Kennis bundelen en inzetten daar waar deze gewenst is en dus optimaal tot zijn recht komt. Deze kennis en kwaliteit is er niet zomaar en dat kost ook geld. Dat moet je erkennen en waarderen en als bedrijf uitdragen. Als je als directie die specifieke eigenschappen zelf al niet meer erkent en waardeert, mag je terecht je afvragen hoe de toekomst van dat bedrijf er uit gaat zien. CNV Vakmensen vindt dit onacceptabel!

First things first
Er wordt nú inzet van kennis en kwaliteit van de mensen geëist, dan moeten daar ook nú de arbeidsvoorwaarden in de cao 2019 voor worden afgesproken. Daarna kunnen wij praten over het verder uitwerken van plannen voor de gezonde toekomst van Sitech, dat is het belang van het bedrijf, de werknemers en dus ook de vakbond. Daarbij is het dan nog maar de vraag of er goede arbeidsvoorwaarden geschrapt moeten worden. Dat draagt niet ook bij aan vertrouwen in de toekomst. Maar “first things first”, nu allereerst de cao 2019, dáár gaat CNV Vakmensen voor!

Dringende oproep leden
Nu de directie blijft weigeren om in te gaan op de voorstellen van CNV Vakmensen roepen wij alle leden dringend op voor een ledenvergadering op:

  • Datum: 13 februari
  • Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur
  • Plaats: Hotel van der Valk Urmond
  • Adres : Mauritslaan 65 Urmond

Wij moeten dan samen praten over de keuzes die wij willen maken en hoe wij daarop willen inzetten. Kom dus ook naar deze vergadering, (nog) niet lid, wordt dan nu lid en kom! Het zijn jullie arbeidsvoorwaarden waar het nu om gaat.

De vakbond dat zijn de leden
Het is nu dus hoogste tijd om lid te worden, daarmee geven wij samen een krachtig signaal aan de werkgever waar wij voor staan. Er is geen tijd meer om af te wachten! Wij hebben nog steeds een interessante aanbieding: Het 1e halfjaar 50% korting op de contributie!

CNV Vakmensen van en voor mensen, al 125 jaar!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl