Al het nieuws

Sitech cao 2019

Een duidelijke meerderheid van de leden van CNV Vakmensen heeft voor het onderhandelingsresultaat van de cao gestemd. Wij moeten nu wel samen aan de slag om er ook het best mogelijke resultaat van te maken.

Belangrijke werkgroepen
In het resultaat van deze cao zit ook het resultaat voor de volgende cao opgesloten. Er worden 5 thema’s in 4 of 5 werkgroepen onderzocht, waaruit dan weer voeding wordt gegeven voor de onderhandelingen voor de volgende cao in 2020.Wij moeten er nu voor zorgen dat wij in die werkgroepen ook mensen hebben die vanuit de werknemers input willen geven over hoe de medewerkers over deze zaken denken. De 5 (sub) thema’s zijn:

1.  Strategie Sitech en winstgevendheid
2a. Benchmark arbeidsvoorwaardenpakket
2b. Waardecompositie nieuwe cao (balans salaris/verlof/pensioen)
3.  Inhoudelijke invulling van de cao (regelingen en teksten)
4. 
Duurzame Inzetbaarheid (zie ook Duurzame inzetbaarheid en werkdruk)

Kritische stemmen
Veel leden hebben hun stem uitgebracht over de cao. Bij deze stemmen werden ook veel kritische opmerkingen geplaats. Het resultaat was immers niet helemaal volgens het ultimatum. Daarom heb ik het ook neutraal aan jullie als betrokken werknemers voorgelegd. Uiteindelijk hebben de meesten dan wel voor gestemd, maar zowel door de voor als tegenstemmers werden kritische opmerkingen gemaakt. Dat is ook belangrijk, dat moet worden meegenomen in het vervolg, want er moet nu nagedacht worden over hoe een aantal zaken vorm kunnen krijgen in de volgende cao.

Kritische mensen belangrijk
Mijn dringende oproep aan jullie is om je bij mij aan te melden om mee te denken bij een van de bovengenoemde werkgroepen. Jullie kritische kijk is hier van groot belang, of je nu voor of tegen hebt gestemd. Jouw inbreng is belangrijk. Mail mij je naam en eventueel ook de werkgroep waar je bij betrokken wilt zijn.

Graag jullie aanmelding voor 20 augustus!

Ik reken op jullie inbreng!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

CNV Vakmensen van en voor mensen, al 125 jaar!

Ron Smeets                                       
Bestuurder 
T: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl