Sectorraad Handel

Wij zijn de sectorraad Handel. Wij zijn betrokken en gedreven collega’s van jou die staan voor eerlijk, plezierig en gezond werk dat loont en zekerheid biedt! Onze werkzaamheden bestaan uit het bespreken van zaken die wij van belang vinden op het gebied van werk, inkomen en loopbaan in onze sector.

Wij komen tot oplossingen en ideeën die ertoe doen voor alle medewerkers in de sector. Wij signaleren problemen en misstanden op de werkvloer, maar zien dit als kansen en uitdagingen voor de vakbond.

In de sector Handel werken wij dagelijks met ruim 1,5 miljoen collega’s in de:

  • Detailhandel
  • Groothandel
  • Recreatie, horeca en catering
  • Kappers              

De sectorraad Handel is het afgelopen jaar druk bezig geweest om deze belangen te behartigen. Dit hebben we onder andere gedaan door het houden van een aantal enquêtes over “plezier in je werk”, “werkplezier in de sector Handel” en “werken in de toekomst”.

Alle informatie die jullie ons geven wordt gedeeld met de bestuurders, zodat zij dit kunnen meenemen in hun gesprekken bij bedrijfsbezoek of aan de onderhandelingstafel voor een nieuwe cao.

Ook neemt een afvaardiging van de sectorraad deel aan de vergaderingen van de Bondsraad, het hoogste orgaan binnen CNV Vakmensen. Hier wordt samen met 8 andere raden (vervoer, diensten, voeding, industrie, bouw, senioren, anders actieven en zelfstandige professionals) met het dagelijks bestuur van CNV Vakmensen vergadert over de koers van de bond.

Voor 2019 staat op ons programma om een themadag te organiseren voor alle leden, verder informatie te verzamelen uit enquêtes en te zoeken naar een nog betere aansluiting met alle leden.

Heb je ideeën voor ons of wil je weleens meekijken bij één van onze vergaderingen dan ben je van harte welkom. Deze vergaderingen worden gehouden op het hoofdkantoor van het CNV in Utrecht.

Je kunt reageren via onze sectorbestuurder Jeroen Warnaar j.warnaar@cnvvakmensen.nl

Met vriendelijke groeten,
Gideon Terlouw
Voorzitter Sectorraad Handel
CNV Vakmensen

https://www.cnvvakmensen.nl/wie-we-zijn/raden/sectorraad-handel