Al het nieuws

SDO en vakbonden in overleg nav SBR en Play to Win

Dinsdag 14 mei hebben Sime Darby Oils Zwijndrecht Refinery B.V. en de vakbonden met elkaar gesproken over het maken van aanvullende afspraken naar aanleiding van Play to Win en de bestaande Sociale Begeleidingsregeling (SBR) in de cao. Dit overleg heeft geleid tot denkwerk voor het volgende overleg.
In hoeverre willen SDO Zwijndrecht en de vakbonden de bestaande SBR in de cao aanvullen met extra afspraken naar aanleiding van Play to Win, wat leidt tot meer duidelijkheid en overzicht? Wat mist er momenteel in de SBR? Welke onderwerpen in de SBR voldoen nu niet meer aan de fiscale regels? Moeten deze onderwerpen dan aangepast worden en zo ja, hoe?

Onder andere deze vragen behandelen we in het volgende overleg dat over 3 weken gepland staat. Zoals eerder gecommuniceerd, staat de hoogte van de beëindigingsvergoeding niet ter discussie.

Vooralsnog is er dus nog niets concreets te melden, maar als jullie vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met mij of met CNV kaderlid Henk.

Namens Henk Born,

Diana Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl

Kom op 29 mei in actie voor een goed pensioen.
Kijk op www.cnvvakmensen.nl/pensioenactie en meld je vandaag nog aan!
Als je komt, zorgen wij voor een treinkaartje.