Al het nieuws

Scholingsmogelijkheden Textraining verruimd

In verband met het corona-virus worden de bijdragen voor scholing en opleidingen vanuit FKB-Tex éénmalig verhoogd! De bestaande maximum bijdrage per werknemer wordt in 2020 verhoogd van € 1.750 naar € 2.500 per werknemer per jaar. Dit sluit goed aan bij onze wensen voor duurzame inzetbaarheid!
Opleiding en training:
De verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid op de arbeidsmarkt komt steeds meer bij de werknemer zelf te liggen. Belangrijke pijlers voor jouw positie op de arbeidsmarkt zijn motivatie, competentie en een goede gezondheid. Deze sector biedt medewerkers een groot aanbod aan scholingsmogelijkheden. En dat gaat veel verder dan alleen werk-gerelateerde opleidingen!

Het Fonds Kollektieve Belangen Textielgroothandel -waarin vakbbonden en werkgevers zitting hebben- vindt het belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen. Daarom komen veel (vak)opleidingen en cursussen in aanmerking voor een subsidie en die is nu verruimd naar €2500,-. Aan deelname zijn enkele voorwaarden verbonden maar die vinden wij logisch en hoeven geen drempel te zijn voor deelname aan een cursus waar jij belangstelling voor hebt. Kijk op de website www.textraining.nl voor de mogelijkheden en de voorwaarden.
Laat die subsidie niet liggen!

Corona crisis:
We zien dat deze crisis veel bedrijven en medewerkers raakt. Dankzij overheidsmaatregelen kunnen bedrijven een groot deel van de salariskosten van het personeel vergoed krijgen maar als de omzet blijft dalen, wat gebeurt er dan? We zien ook dat tijdelijke contracten van medewerkers niet worden verlengd en uitzendkrachten kunnen vaak vertrekken. Hoe gaan we daar nou mee om?
Bij deze nieuwsbrief is een bijlage gevoegd met antwoorden op veel vragen die met werk en werkzekerheid te maken hebben. Maar we zijn ook benieuwd naar de situatie in het bedrijf waar jij werkt. Wat merk jij van de corona crisis? Hoe gaat jouw werkgever er mee om? Zijn er bijvoorbeeld op de werkplek goede voorzorgsmaatregelen getroffen, enz.

Vragen / opmerkingen?
Voor de beantwoording op deze vragen kan je een mail sturen aan Arie Kasper, jouw bestuurder in deze sector. Het emailadres is a.kasper@cnvvakmensen.nl
Als je zelf vragen of opmerkingen hebt kan je hem ook een email sturen.

Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online-platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet-ledenen we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.

 

Downloads