Al het nieuws

Schiphol Airport Retail heeft zijn cao opgezegd

Schiphol Airport Retail heeft laten weten in gesprek te willen gaan over versoberingen van de arbeidsvoorwaarden. Hoe nu verder?

Onlangs hebben wij een uitnodiging gehad van de SAR-directie om te onderhandelen over de cao Schiphol Airport Retail. Zij hebben ons gevraagd of wij bereid zijn om in gesprek te gaan over het afsluiten van een nieuwe cao. In de afgelopen 14 jaar zijn er geen voorstellen gekomen vanuit de SAR om de cao te verbeteren. De cao is dan ook stilzwijgend verlengd.

Cao Schiphol Airport Retail
Op 8 december jl. heeft de werkgever de cao SAR opgezegd, wat concreet betekent dat de cao zal eindigen op 1 april 2021. De werkgever heeft aangegeven graag in gesprek te gaan over een versobering van de arbeidsvoorwaarden. Deze arbeidsvoorwaardenregeling heeft de werkgever inmiddels ook gedeeld. Het is tot mijn aandacht gekomen dat de werkgever ook een volmacht en Arbeidsvoorwaardenregeling heeft doen toezenden. Het advies is deze niet te tekenen.

Een plek innemen in de ondernemingsraad?
Afgelopen week heeft er een gesprek met jullie ondernemingsraad plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek hebben wij de huidige situatie besproken en is gedeeld dat er verkiezingen komen voor de ondernemingsraad op 22 maart. Er is nog 1 zetel beschikbaar. Wil jij wat betekenen voor je collega’s in deze situatie? Meld je dan aan voor 1 maart aanstaande. Heb je vragen over een plek in de ondernemingsraad? Neem dan gerust contact met mij op.

Hoe nu verder?
Naar aanleiding van het gesprek met de ondernemingsraad hebben wij contact met jullie bestuurder gezocht om een informeel gesprek in te plannen. Wij staan niet achter de versobering zoals hij er nu ligt. Echter gaan wij wel graag in gesprek over de huidige situatie. Na dit gesprek zullen wij weer een update geven. 

Het zou goed zijn als CNV Vakmensen zijn ledenaantal bij Schiphol Airport Retail kan verhogen. Laat deze link https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden/voordelen-lidmaatschap eens lezen aan een collega. Hoe meer leden er zijn, hoe beter het cao- resultaat. 

Chantal van Binsbergen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 36 51 74 37
E:  c.vanbinsbergen@cnvvakmensen.nl