Al het nieuws

Samenvatting nieuw pensioencontract APM MVII

Omdat niet alle leden de informatieve bijeenkomsten over het nieuwe pensioencontract hebben bijgewoond en omdat we in de laatste bijeenkomst een mededeling konden doen die we in de eerdere bijeenkomsten nog niet konden doen, hier nog een samenvatting van de pensioenafspraken die we voorleggen.

Voor de volledige tekst van de gezamenlijke nieuwsbrief verwijs ik jullie naar de bijlage.

Hanane Chikhi
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 74 88 51
E h.chikhi@cnvvakmensen.nl

Downloads