Al het nieuws

Ronde 4: Cao Verzekeringsbedrijf

Op vrijdag 12 november 2021 is er de vierde ronde geweest van de onderhandelingen voor een nieuwe cao Verzekeringsbedrijf. In deze nieuwsbrief een korte update over de huidige stand van zaken over onder andere het loonbod van de werkgevers.

TPOW
Alle reacties en ervaringen van medewerkers met TPOW zijn gebundeld en anoniem gedeeld met de werkgevers. In de reacties kwamen veel verschillende ervaringen en regelingen naar voren, maar ook wel vaak de behoefte aan meer duidelijkheid. Alle input nemen we mee in het opstellen van een voorbeeldregeling, bedankt voor het delen van de ervaringen.

Verlof
De vierde ronde stond ook in het teken van verlofonderwerpen. CNV Vakmensen heeft gevraagd voor meer aandacht voor de terugkeer op de werkvloer bij rouw. Werken terwijl je rouwt, is soms geen eenvoudige opgave. We gaan het cao-artikel daarom aanpassen. Wil je meer over het onderwerp lezen, kijk dan op onze website: https://www.cnv.nl/dossiers/rouw-op-de-werkvloer/

Daarnaast gaan we afspraken maken over geboorteverlof en dat iedereen zich hierin (h)erkent in welke gezinssituatie je ook staat. Daarnaast gaan we afspraken maken voor transitieverlof, zodat deze periode niet meer gezien wordt als ziekte maar als verlof.

Het voorstel voor verlof op 5 mei hebben we laten vervallen, maar we gaan we nog in gesprek over ouderschapsverlof. Per 2 augustus 2022 komt er nieuwe wetgeving rondom ouderschapsverlof. Graag wil CNV Vakmensen de loondoorbetaling binnen deze periode van 50% naar 100%, zodat er geen financiële belemmeringen zijn om hieraan deel te nemen.

Overige onderwerpen
Naast deze thema’s hebben we ook gesproken over de RVU, waar helaas nog geen overeenstemming over bereikt is. Dit gesprek zal de volgende keer worden voortgezet.

Daarnaast hebben we gesproken over de verbetering van de positie van uitzendkrachten. We hebben afgesproken dat uitzendkrachten een positie krijgen binnen de interne arbeidsmarkt. Zo kunnen zij bij interne sollicitaties direct meedoen. De volgende keer gaan we verder in gesprek over afspraken rondom thuiswerkfaciliteiten van uitzendkrachten.

Vervolg
Op 25 november 2021 staat de vijfde ronde van de onderhandelingen en tot slot hebben we ook op 7 december 2021 nog een overleg gepland staan. We hopen op deze twee data flinke stappen te kunnen maken, zodat we voor het einde van de huidige cao afspraken kunnen maken. Dit zal de komende twee rondes nog een flinke uitdaging zijn.

Meedenken
De cao gaat over jou en ik hoor dan ook graag jouw mening. Heb je suggesties of ervaringen die je wil delen naar aanleiding van deze nieuwsbrief en de thema’s die op de cao-tafel liggen? Dan kan je deze naar mij mailen via: t.westerink@cnvvakmensen.nl.

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 20 29 91
E  t.westerink@cnvvakmensen.nl