Al het nieuws

RMT Rivierenland

Aan de vakbondsleden van CNV, FNV en de Unie en alle andere collega’s werkzaam bij Ahrend-Gispen in Culemborg. Betreft: mogelijkheid om gratis gebruik te maken van het regionaal mobiliteitsteam Rivierenland.

Geachte leden, beste collega’s.

Omdat jullie werkgever besloten heeft dat de productie en logistiek functies verplaatst worden naar Sint Oedenrode is er een sociaal plan afgesproken om de sociale gevolgen van deze reorganisatie op te vangen. Zo is er bijvoorbeeld een ontslagvergoeding en een budget voor outplacement afgesproken. Dat laatste is natuurlijk erg belangrijk voor alle collega’s die van werk naar ander werk willen of moeten gaan.

Naast de faciliteiten uit het sociaal plan is er recent nog een mogelijkheid gekomen waar ik jullie als werknemers van Gispen-Culemborg over wil informeren.

Het regionaal Mobiliteitsteam Rivierenland als aanvullende mogelijkheid

Sinds enige tijd is er (ook) in regio Rivierenland een Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) opgericht. Alle info kun je via deze link vinden https://rivierenlandwerkt.nu/

Het RMT kan je helpen als je nieuw of ander werk zoekt, ook in een andere sector. Het RMT ondersteunt je in je oriëntatie en zoektocht naar een nieuwe uitdaging. Samen kijken we, na een intake, hoe we een route kunnen uitstippelen naar nieuw werk. Wat jij zelf als wenselijke werktoekomst voor je ziet, is het uitgangspunt voor de loopbaan adviseurs. Samen met Loopbaanadviseurs van CNV en FNV maak je een persoonlijk plan van aanpak. Dat plan kan bestaan uit onder andere adviesgesprekken, loopbaancoaching, begeleiding en bemiddeling naar nieuwe werkgevers in (kansrijke) sectoren, competentie- en beroepentests, om- en bijscholing naar andere beroepen en nog meer.   

Kosten? De dienstverlening vanuit het RMT is voor jou of collega’s gratis, omdat het RMT betaald wordt met geld dat bedoeld is als crisismaatregel.

Voor wie?  Iedereen kan gebruik maken van het aanbod. Het is er dus ook voor niet-vakbondsleden. Ik wil je daarom vragen om deze brief te delen met je collega’s zodat ook zij op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Zo helpen we elkaar verder.

Hoe kom je met het RMT in contact? Bel voor een kennismaking met 0344 638590, je kunt ook een afspraak maken voor een intakegesprek. Meer informatie hierover vind je hier https://rivierenlandwerkt.nu/werknemer-werkzoekende/ . E-mailen kan via info@rivierenlandwerkt.nu

Van wie is het RMT?   

Het RMT Rivierenland is een samenwerkingsverband van vakbonden CNV en FNV, werkgeversorganisaties, gemeenten in Rivierenland, UWV, het onderwijs en SBB. Daarnaast zijn er andere relevante organisaties in Rivierenland aangesloten die ook hulp en expertise in kunnen brengen.

Gedwongen uitzoeken naar ander werk, is voor iedereen moeilijk. Zeker als je lange tijd niet gesolliciteerd hebt. Weet dat het RMT een extra mogelijkheid is om je daarbij te helpen.

 

Met vriendelijke groet,

Arthur Bot

Bestuurder CNV Vakmensen