Resultaat bij cao Danieli Corus

Afgelopen 27 juni heeft de delegatie van CNV Vakmensen samen met de FNV een akkoord bereikt met jullie werkgever over het cao-protocol bij Danieli Corus. Zoals bekend volgt werkgever de cao van Tata Steel, sociale eenheid IJmuiden. De tekst van het Tata Steel cao-resultaat wordt één op één overgenomen door jullie werkgever. Dat stemt ons tevreden. Jullie ook?
Bedrijfs update
Namens jullie hebben Danieli collega Alex Romijn en ik een gesprek gehad over de ontwikkelingen binnen het bedrijf. De directie geeft aan tevreden te zijn over de huidige gang van zaken en de financiële situatie. De negatieve effecten die zijn ontstaan door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden gecompenseerd door extra projecten in India en ook in Zuid Amerika zijn er nieuwe projecten tot stand gekomen.

Cao protocol afspraak
Met betrekking tot de cao heb ik jullie eerder geïnformeerd over het door de CNV leden goedgekeurde onderhandelingsresultaat bij Tata Steel IJmuiden. Dit vormt de basis van de afspraken die ook voor jullie gelden. De loonstijging zal dus (met terugwerkende kracht) hetzelfde zijn. Over de tegemoetkoming in ziektekosten is er met Tata Steel nog een discussie over hoe dit exact uitpakt voor part-timers. De uitkomsten hiervan zullen we overnemen. De thuiswerkvergoeding zal ook voor Danieli medewerkers gaan gelden. De looptijd is 18 maanden, tot en met 30 september 2023. De overige afspraken uit het Tata Steel resultaat lijken voor ons niet of nauwelijks relevant. In de bijlage vind je het uitgeschreven resultaat. 
Alex en ik zijn tevreden met de gemaakte afspraken. We horen graag of jij dit ook bent. Mochten we zaken over het hoofd zien dan horen we het heel graag zo snel mogelijk.

Afwijkingen
Zoals vorig jaar is vastgesteld zijn er bij Danieli een aantal afwijkingen ten opzichte van de Tata Steel cao. Deze afwijkingen blijven ongewijzigd in tact, zo hebben we afgesproken. Hierbij gaat het over de afspraken over arbeidsduur, werktijden, overwerk, dienstreizen, pensioen en performance beloning (Bonus en ROB).

Een cao of een cao protocol, wat is het nu?
Sociale partners hebben met elkaar besproken wat de status van onze afspraken is. Het blijkt namelijk dat het ministerie van Sociale Zaken afgelopen jaar heeft geweigerd onze collectieve afspraken als cao te accepteren. Dit omdat onze afspraken, een mengelmoes van arbeidsvoorwaardelijke regelingen bij Tata Steel en Danieli Corus, in een protocol met verwijzingen zijn vastgelegd. Op deze manier worden niet de juiste procedures gevolgd. Dit willen we alsnog gaan realiseren door in de loop van dit jaar een document te maken waarin alle geldende afspraken worden uitgeschreven. Daarmee verwachten we wel aan de eisen van het ministerie te voldoen.

Jouw mening
Als lid van CNV Vakmensen heb je direct invloed op je arbeidsvoorwaarden. We horen heel graag van jou of je het (niet) eens bent met de afspraak die we met jullie werkgever gemaakt hebben. Je kunt hiervoor terecht bij de CNV Vakmensen onderhandelingsdelegatie Danieli Corus collega Alex Romijn en ondergetekende.

Marten Jukema
Bestuurder CNV Vakmensen
m.jukema@cnvvakmensen.nl
06-13204112

Downloads