Reorganisaties en ontslag Tour-sector

Bovenstaand is een kop uit een krant van vorige week. Wij weten met elkaar dat dit zeker van toepassing is op de Tour-sector. Het gaat al het hele jaar slecht en met veel kunst- en vliegwerk, waarbij de werknemers zeker hun bijdrage hebben geleverd, proberen bedrijven het hoofd boven water te houden.

Verbetering wordt er dit jaar en begin volgend jaar niet verwacht en dat betekent dat er veel reorganisaties en ontslagen zullen gaan vallen.
Wat ons als vakbond daarbij is opgevallen, is dat wij veel individuele vragen binnen krijgen waaruit blijkt dat veel werknemers in de sector niet weten wat hun rechten zijn.
Daarnaast weten ze niet wat bepaalde termen betekenen en dat er procedures zijn.
Waar wij als vakbonden horen van reorganisaties, zullen we de onderneming benaderen voor een gesprek en de mogelijkheden voor een sociaal plan bezien.
Anders is er voor leden van de vakbond individuele hulp beschikbaar.

Wat u als lid van de bond moet doen, is op tijd contact met ons opnemen en daarnaast geen papieren die u ontvangt tekenen.
Laat dat nakijken, dus benader ons op tijd.
Om u vast op weg te helpen, vindt u hieronder het adres van een Nieuwspagina en van een Facebookpagina.
www.cnvvakmensen.nl/themas/ontslag en www.cnvvakmensen.nl/campagne/ontslag

Hier kunt u veel nalezen en krijgt u uitleg. Ook handig voor uw collega’s, die nog geen lid zijn van de vakbond.
De komende maanden zullen we regelmatig nieuwsbrieven verzenden over het wel en wee in de sector.

Nog geen lid
Maak je collega's ook lid. We hebben een interessante aanbieding: het eerste halfjaar 50% korting op de contributie.
Ga naar www.cnvvakmensen.nl/lidworden


Peter Boeseken
Bestuurder cnvvakmensen
M. 06 - 51 602 043
E. p.boeseken@cnvvakmensen.nl