Reorganisatie Wärtsilä NL

In een nieuwsbrief van de gezamenlijke vakbonden van 30 januari jl. hebben wij gemeld een bericht van WNL ontvangen te hebben waarbij werd gemeld dat er wereldwijd een reorganisatie aan zat te komen. Nu is het dus zover. De plannen zijn meer in detail bekend gemaakt.

WNL heeft jullie geïnformeerd dat er een adviesaanvraag naar jullie ondernemingsraad (OR) is gestuurd. De OR zal zich de komende weken / maanden buigen over deze adviesaanvraag en vervolgens op hun tijd een advies uitbrengen. Vervolgens zal WNL een besluit gaan nemen.

WNL heeft tegelijkertijd met de OR ook de betrokken vakbonden geïnformeerd en ook de adviesaanvraag overhandigd.

In een bericht van WNL aan jullie geeft zij aan dat er met de vakbonden al een sociaal plan is overeengekomen. Dat is correct. Dit sociaal plan is juist weer voor een jaar verlengd. Dat is met WNL overeengekomen tijdens een overleg op 22 januari jl. In principe is er dus een regeling om de sociale gevolgen van de reorganisatie voor de betrokkenen op te vangen.

Wij hebben WNL gezegd op korte termijn een overleg te willen. Tijdens dat overleg willen wij een toelichting op de plannen, feitelijk een toelichting op de inhoud van de adviesaanvraag.
Want naast het sociaal plan willen wij ons ook een oordeel kunnen vormen over de voorgenomen plannen van jullie werkgever.

Zodra het overleg met WNL is geweest, horen jullie weer van ons.

Heb je voor die tijd vragen of opmerkingen, neem dan contact op met je eigen vakbondsbestuurder.
Want hoe dan ook, het is weer een spannende periode voor WNL en haar werknemers.           

Mede namens Bob Hey (FNV Metaal) en Sjerp Holterman (De Unie)

Piet Verburg                       
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl