Reorganisatie TK Home Solutions

Vanochtend, maandag 9 september 2019, heeft de directeur van Thyssenkrupp Home Solutions zowel CNV Vakmensen als FNV Metaal tegelijkertijd ingelicht over een reorganisatie binnen Home Solutions.

Er zal binnen Home Solutions een organisatiewijziging plaatsvinden waarbij er arbeidsplaatsen worden verminderd. Een pijnlijk bericht. Er volgt een periode van onzekerheid voor veel medewerkers.

Reorganisatie
De directeur vertelde ons dat er werkvermindering is binnen Home Solutions vanwege de gewijzigde marktsituatie in het kader van de WMO. En daardoor zullen kosten moeten worden bespaard, waarbij ook de personeelsbezetting binnen Nederland zal verminderen. De werkgever heeft aangegeven dat het gaat om een reductie van 10,9 fte. Let wel, dit is een vermindering van meer dan 15% van de totale huidige omvang!

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad heeft vanmiddag de adviesaanvraag ontvangen met daarin het voorgenomen besluit. Het is nu aan de ondernemingsraad om het nut, de noodzaak en de onderbouwing van de reorganisatie te beoordelen. De vakbonden trekken in dit traject nauw op met de OR. Aanstaande donderdag (12 september 2019) zal tussen de vakbonden en de OR een eerste overleg plaatsvinden.

Sociaal plan
Om deze hierboven genoemde gevolgen fatsoenlijk op te vangen, is er een sociaal plan. Een sociaal plan wordt overeengekomen tussen de vakbonden en de directeur Thyssenkrupp Home Solutions. Het eerste gesprek hierover is medio oktober 2019 gepland.

Personeelsbijeenkomst
Om jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de stand van zaken omtrent een sociaal plan willen we een bijeenkomst plannen voor het gehele personeel van Thyssenkrupp Home Solutions. Deze bijeenkomst houden we op maandag 21 oktober om 16.00 uur in de kantine aan de Van Utrechtweg 99 te Krimpen aan den IJssel.

Deze eerste bijeenkomst is een personeelsbijenkomst, daar zijn dus zowel vakbondsleden als niet georganiseerde werknemers welkom. In de rest van het traject overleggen wij alleen met leden van één van de vakbonden. De leden stemmen uiteindelijk over het resultaat van de komende onderhandelingen!

Noteer deze datum en het tijdstip alvast in je agenda en geef het ook door aan jouw collega’s!

We houden je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen over het sociaal plan.

Samen staan we sterker! Word lid en maak ook je collega lid
Met meer leden staan we ook in de toekomst sterker. Dit is het moment om je collega lid te maken van een sterke en betrokken vakbond. Voor juridische ondersteuning kunnen leden bij ons terecht. Lid worden kan altijd, bezoek onze website voor een lidmaatschap: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Piet Verburg
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl