Al het nieuws

Reorganisatie Ijssel

Recent zijn jullie door de directe geïnformeerd over een ophanden zijnde reorganisatie bij Ijssel. CNV Vakmensen spreekt graag met jou verder over de vervolgstappen.

Reorganisatie
Als een bedrijf gaat reorganiseren, dan betekent dit een periode van verandering en onzekerheid. Zodra de reorganisatie gevolgen heeft voor de werknemers, moet de werkgever hierover advies vragen aan de ondernemingsraad. Het is de taak van de ondernemingsraad om te adviseren over het nut en de noodzaak van de reorganisatie. 
CNV Vakmensen speelt als vakbond ook een belangrijke rol in dit traject. Wij brengen de gevolgen voor de werknemers in kaart. Deze gevolgen proberen wij zoveel mogelijk op te vangen in een sociaal plan.
Sociaal plan
Een sociaal plan is bedoeld om de gevolgen van de reorganisatie zo goed mogelijk op te vangen. In het sociaal plan staan bijvoorbeeld afspraken over een ontslagvergoeding, loopbaanbegeleiding, scholing, begeleiding naar ander werk, etc.
Leden van de vakbond krijgen inspraak in het sociaal plan. Gaan zij akkoord met de gemaakte afspraken dan geldt het sociaal plan voor alle werknemers (ook voor niet-vakbondsleden).
Digitale ledenbijeenkomst
CNV Vakmensen organiseert op woensdag 22 juli om 19.00 uur een digitale bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst zullen we het eerste voorstel voor het sociaal plan zoals Ijssel dat gedaan heeft met jullie doorspreken. Wij horen dan graag van jullie waar wij op in moeten zetten tijdens de onderhandelingen. Uiteraard vernemen wij ook graag jullie mening over het reorganisatieplan.

Wij je deelnemen aan de digitale ledenbijeenkomst? Stuur mij dan even een mailtje (a.digiacomorusso@cnvvakmensen.nl) dan stuur ik je een link waarmee je deel kunt nemen.

Vragen of opmerkingen?
Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op!

Agostino Di Giacomo Russo
Bestuurder CNV Vakmensen
T 06 478 26 875